A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2021-2022

Chi tiết xem file đính kèm

1. DS tuyen sinh_lop 10_2021-2022.xls

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH                       
                        
                        
STT    Số báo danh (SBD)    Họ và tên    Giới tính    Ngày sinh    Phòng thi    Mã môn thi
1    100315    Lưu Vũ An    Nam    16/02/2006    1    TO
2    100316    Trịnh Xuân An    Nam    24/12/2006    1    TO
3    100317    Nguyễn Tiến Ân    Nam     06/06/2006    1    TO
4    100318    Đặng Đức Anh    Nam    22/01/2006    1    TO
5    100319    Lê Việt Anh    Nam    03/8/2006    1    TO
6    100320    Lương Ngọc Anh    Nữ    03/10/2006    1    TO
7    100321    Nguyễn Đức Anh    Nam    11/12/2006    1    TO
8    100322    Nguyễn Lê Đức Anh    Nam    01/01/2006    1    TO
9    100323    Trần Thị Ngọc Anh    Nữ    17/6/2006    1    TO
10    100324    Chu Minh Anh    Nữ    01/10/2006    1    TO
11    100325    Lê Đức Anh    Nam    05/02/2006    1    TO
12    100326    Lê Hoàng Anh    Nam    22/4/2006    1    TO
13    100327    Kim Ngọc Anh    Nam    13/8/2006    1    TO
14    100328    Nguyễn Kim Anh    Nữ    08/10/2006    1    TO
15    100329    Cao Lê Quang Anh    Nam    02/4/2006    1    TO
16    100330    Lê Kỳ Anh    Nam    21/9/2006    1    TO
17    100331    Dương Lê Đức Anh    Nam    14/01/2006    1    TO
18    100332    Đào Nhật Anh    Nữ    04/02/2006    1    TO
19    100333    Mai Hoàng Anh    Nam    26/3/2006    1    TO
20    100334    Hoàng Ngọc Việt Anh    Nam    08/3/2006    1    TO
21    100335    Lương Đức Anh    Nam    17/4/2006    1    TO
22    100336    Phạm Ngọc Quỳnh Anh    Nữ    03/02/2006    1    TO
23    100337    Đinh Nguyệt Anh    Nữ    05/5/2006    1    TO
24    100338    Đỗ Lê Anh    Nữ    20/10/2006    1    TO
25    100339    Đào Minh Anh    Nữ    07/9/2006    2    TO
26    100340    Phạm Lê Quỳnh Anh    Nữ    10/7/2006    2    TO
27    100341    Đào Nguyệt Anh    Nữ    03/3/2006    2    TO
28    100342    Nguyễn Tâm Anh    Nữ    22/3/2006    2    TO
29    100343    Phạm Ngọc Anh    Nữ    02/9/2006    2    TO
30    100344    Lê Hồng Anh    Nam    09/4/2006    2    TO
31    100345    Lại Minh Anh    Nam    28/6/2006    2    TO
32    100346    Vũ Đức Anh    Nam    17/8/2006    2    TO
33    100347    Nguyễn Thị Mai Anh    Nữ    22/11/2006    2    TO
34    100348    Nguyễn Ngọc Trâm Anh    Nữ    01//5/2006    2    TO
35    100349    Nguyễn Tiến Anh    Nam    21/6/2006    2    TO
36    100350    Phạm Quỳnh Anh    Nữ    14/10/2006    2    TO
37    100351    Phạm Thị Thu Anh    Nữ    08/10/2006    2    TO
38    100352    Vũ Hồng Anh    Nam    23/05/2006    2    TO
39    100353    Vũ Châu Anh    Nữ    05/10/2006    2    TO
40    100354    Nguyễn Lương Hoàng Anh    Nam    21/4/2006    2    TO
41    100355    Hoàng Thế Anh    Nam    12/02/2006    2    TO
42    100356    Trần Nguyễn Việt Anh    Nam    04/01/2006    2    TO
43    100357    Nguyễn Nguyệt Anh    Nữ    23/11/2006    2    TO
44    100358    Hoàng Đức Anh    Nam    26/12/2006    2    TO
45    100359    Lương Đoàn Việt Anh    Nam    11/02/2006    2    TO
46    100360    Bùi Ngọc Anh    Nữ    01/02/2006    2    TO
47    100361    Đinh Nhật Trúc Anh    Nữ    27/09/2006    2    TO
48    100362    Hà Trung Anh    Nam    22/04/2006    2    TO
49    100363    Nguyễn Quỳnh Anh    Nữ    04/07/2006    3    TO
50    100364    Trần Việt Anh    Nam    06/03/2006    3    TO
51    100365    Kim Ngọc Ánh    Nữ    28/8/2006    3    TO
52    100366    Trần Thị Hồng Ánh    Nữ    17/12/2006    3    TO
53    100367    Hoàng Ngọc Ánh    Nữ    05/8/2006    3    TO
54    100368    Phạm Kim Bách    Nam    11/3/2006    3    TO
55    100369    Trần Hoàng Bách    Nam    15/4/2006    3    TO
56    100370    Triệu Vũ Hoàng Bách    Nam    03/03/2006    3    TO
57    100371    Nguyễn Trần Gia Bảo    Nam    06/10/2006    3    TO
58    100372    Vũ Gia Bảo    Nam    10/11/2006    3    TO
59    100373    Phạm Xuân Bình    Nam    14/11/2006    3    TO
60    100374    Đào Ngọc Bình    Nữ    09/4/2006    3    TO
61    100375    Đào Đình Bình    Nam    13/02/2006    3    TO
62    100376    Nguyễn Đức Bình    Nam    27/10/2006    3    TO
63    100377    Nguyễn Thái Bình    Nữ    14/9/2006    3    TO
64    100378    Vũ Thanh Bình    Nam    05/10/2006    3    TO
65    100379    Nguyễn Việt Cảnh    Nam    15/10/2006    3    TO
66    100380    Đỗ Huệ Châm    Nữ    11/6/2006    3    TO
67    100381    Nguyễn Thị Ngọc Châu    Nữ    18/10/2006    3    TO
68    100382    Phí Minh Châu    Nữ    30/6/2006    3    TO
69    100383    Triệu Hà Chi    Nữ    02/04/2006    3    TO
70    100384    Mầu Quỳnh Chi    Nữ    01/3/2006    3    TO
71    100385    Trần Khánh Chi    Nữ    09/8/2006    3    TO
72    100386    Lê Thảo Chi    Nữ    08/11/2006    3    TO
73    100387    Bùi Kim Chi    Nữ    08/6/2006    4    TO
74    100388    Lê Kim Chi    Nữ    18/9/2006    4    TO
75    100389    Nguyễn Minh Chiến    Nam    28/6/2006    4    TO
76    100390    Hoàng Quốc Chiến    Nam    12/9/2006    4    TO
77    100391    Nguyễn Tiến Chiến    Nam    30/10/2006    4    TO
78    100392    Hà Thùy Chinh    Nữ    09/12/2006    4    TO
79    100393    Nguyễn Văn Chung    Nam    20/4/2006    4    TO
80    100394    Nguyễn Thành Công    Nam    23/04/2006    4    TO
81    100395    Hoàng Tiến Công    Nam    30/11/2006    4    TO
82    100396    Vũ Đình Cương    Nam    29/5/2006    4    TO
83    100397    Bùi Đăng Cường    Nam    22/5/2006    4    TO
84    100398    Nguyễn Đức Anh Đam    Nam    18/10/2006    4    TO
85    100399    Đỗ Hải Đăng    Nam    25/3/2006    4    TO
86    100400    Lê Hải Đăng    Nam    31/3/2006    4    TO
87    100401    Trần Hải Đăng    Nam     03/03/2006    4    TO
88    100402    Đặng Nhật Khoa Đăng    Nam    02/02/2006    4    TO
89    100403    Đinh Quang Đạo    Nam    16/02/2006    4    TO
90    100404    Trương Tiến Đạt    Nam    21/8/2006    4    TO
91    100405    Đào Tiến Đạt    Nam    29/9/2006    4    TO
92    100406    Trần Tuấn Đạt    Nam    30/9/2006    4    TO
93    100407    Trịnh Phát Đạt    Nam    28/9/2006    4    TO
94    100408    Lê Tiến Đạt    Nam    04/9/2006    4    TO
95    100409    Lê Tiến Đạt    Nam    23/9/2006    4    TO
96    100410    Lò Quốc Đạt    Nam    31/8/2006    4    TO
97    100411    Chu Xuân Đạt    Nam    30/9/2006    5    TO
98    100412    Đặng Tiến Đạt    Nam    12/11/2006    5    TO
99    100413    Nguyễn Danh Điền    Nam    19/7/2006    5    TO
100    100414    Phạm Ngọc Diệp    Nữ    10/5/2006    5    TO
101    100415    Nguyễn Phan Minh Đức    Nam    21/9/2006    5    TO
102    100416    Cao Minh Đức    Nam    22/02/2006    5    TO
103    100417    Trần Anh Đức    Nam    20/5/2006    5    TO
104    100418    Nguyễn Minh Đức    Nam    22/8/2006    5    TO
105    100419    Hoàng Anh Đức    Nam    01/9/2006    5    TO
106    100420    Nguyễn Hoàng Đức    Nam    22/10/2006    5    TO
107    100421    Tô Kim Đức    Nam    07/4/2006    5    TO
108    100422    Nguyễn Thùy Dung    Nữ    29/8/2006    5    TO
109    100423    Phạm Hùng Dũng    Nam    02/8/2006    5    TO
110    100424    Bùi Anh Dũng    Nam    16/7/2006    5    TO
111    100425    Trần Tiến Dũng    Nam    31/01/2006    5    TO
112    100426    Vũ Tuấn Dũng    Nam    17/7/2006    5    TO
113    100427    Tô Anh Dũng    Nam    29/8/2006    5    TO
114    100428    Nguyễn Tiến Dũng    Nam    29/4/2006    5    TO
115    100429    Trần Chí Dũng    Nam    07/01/2006    5    TO
116    100430    Hán Hoàng Dũng    Nam    03/11/2006    5    TO
117    100431    Nguyễn Tiến Dũng    Nam    01/7/2006    5    TO
118    100432    Nguyễn Tiến Dũng    Nam    13/3/2006    5    TO
119    100433    Nguyễn Đức Dũng    Nam    19/3/2006    5    TO
120    100434    Kiều Hoàng Trọng Dũng    Nam    29/3/2006    5    TO
121    100435    Mai Đức Dũng    Nam    15/8/2006    6    TO
122    100436    Trần Minh Dũng    Nam    07/02/2006    6    TO
123    100437    Nguyễn Anh Dũng    Nam    14/06/2006    6    TO
124    100438    Hoàng Tiến Dũng    Nam    27/02/2006    6    TO
125    100439    Nguyễn Ánh Dương    Nữ    08/3/2006    6    TO
126    100440    Nguyễn Ngọc Tùng Dương    Nam    09/4/2006    6    TO
127    100441    Phùng Thái Dương    Nam    21/6/2006    6    TO
128    100442    Hoàng Mai Dương    Nữ    12/12/2006    6    TO
129    100443    Hồ Đăng Dương    Nam    05/01/2006    6    TO
130    100444    Nguyễn Hải Dương    Nam    11/02/2006    6    TO
131    100445    Nguyễn Thùy Dương    Nữ    11/3/2006    6    TO
132    100446    Lê Đăng Dương    Nam    10/10/2006    6    TO
133    100447    Quách Ánh Dương    Nữ    26/4/2006    6    TO
134    100448    Nguyễn Tùng Dương    Nam    09/6/2006    6    TO
135    100449    Dương Đức Duy    Nam    03/4/2006    6    TO
136    100450    Nguyễn Ngọc Duy    Nam    14/10/2006    6    TO
137    100451    Hoàng Ngọc Duy    Nam    01/3/2006    6    TO
138    100452    Đào Hứa Minh Duy    Nam    25/4/2006    6    TO
139    100453    Nguyễn Mạnh Duy    Nam    20/5/2006    6    TO
140    100454    Cao Thành Duy    Nam    01/3/2006    6    TO
141    100455    Hoàng Trần Duy    Nam    24/07/2006    6    TO
142    100456    Dương Quang Duy    Nam    22/9/2006    6    TO
143    100457    Nguyễn Đình Trường Giang    Nam     02/11/2006    6    TO
144    100458    Tô Hương Giang    Nữ     06/5/2006    6    TO
145    100459    Nguyễn Ngọc Hà Giang    Nữ    06/02/2006    7    TO
146    100460    Vũ Thu Giang    Nữ    10/7/2006    7    TO
147    100461    Lê Hương Giang    Nữ    11/7/2006    7    TO
148    100462    Nguyễn Trà Giang    Nữ    04/5/2006    7    TO
149    100463    Bùi Trường Giang    Nam    23/9/2006    7    TO
150    100464    Trần Hương Giang    Nữ    30/11/2006    7    TO
151    100465    Đặng Thanh Hà    Nữ    16/7/2006    7    TO
152    100466    Vũ Hoàng Hà    Nam    30/8/2006    7    TO
153    100467    Dương Ngọc Hà    Nữ    13/02/2006    7    TO
154    100468    Nguyễn Thị Thu Hà    Nữ    22/5/2006    7    TO
155    100469    Hoàng Vũ Thái Hà    Nữ    08/12/2006    7    TO
156    100470    Nguyễn Lưu Hà    Nữ    23/12/2006    7    TO
157    100471    Nguyễn Thanh Hà    Nữ    09/8/2006    7    TO
158    100472    Nguyễn Mạnh Hải    Nam    29/9/2006    7    TO
159    100473    Nguyễn Minh Hải    Nam    24/7/2006    7    TO
160    100474    Lê Thị Ngọc Hải    Nữ    11/12/2006    7    TO
161    100475    Nguyễn Tuệ Hải    Nam    04/12/2006    7    TO
162    100476    Đào Thị Hải Hằng    Nữ    19/3/2006    7    TO
163    100477    Nguyễn Thu Hằng    Nữ    15/8/2006    7    TO
164    100478    Nguyễn Thị Thu Hằng    Nữ    17/6/2006    7    TO
165    100479    Đỗ Thúy Hằng    Nữ    12/3/2006    7    TO
166    100480    Trần Minh Hằng    Nữ    25/8/2006    7    TO
167    100481    Hoàng Thu Hằng    Nữ    23/4/2006    7    TO
168    100482    Trần Thị Hạnh    Nữ    14/9/2006    7    TO
169    100483    Lê Hồng Hạnh    Nữ    29/3/2006    8    TO
170    100484    Vũ Hồng Hạnh    Nữ    21/11/2006    8    TO
171    100485    Nguyễn Thu Hiền    Nữ    10/6/2006    8    TO
172    100486    Giang Tiến Hiển    Nam    01/11/2006    8    TO
173    100487    Trần Minh Hiển    Nam    12/02/2006    8    TO
174    100488    Đào Hoàng Hiệp    Nam    04/6/2006    8    TO
175    100489    Cù Nghĩa Hiếu    Nam    31/3/2006    8    TO
176    100490    Nguyễn Minh Hiếu    Nam    30/10/2006    8    TO
177    100491    Nguyễn Phùng Hiếu    Nam    07/12/2006    8    TO
178    100492    Trần Đức Hiếu    Nam    16/9/2006    8    TO
179    100493    Nguyễn Đức Hiếu    Nam    27/12/2006    8    TO
180    100494    Lê Trung Hiếu    Nam    10/9/2006    8    TO
181    100495    Bùi Trung Hiếu    Nam     20/11/2006    8    TO
182    100496    Hoàng Mạnh Hiếu    Nam    13/04/2006    8    TO
183    100497    Vũ Thủy Hoa    Nữ    05/10/2006    8    TO
184    100498    Nguyễn Mai Hoa    Nữ    22/7/2006    8    TO
185    100499    Nguyễn Ngọc Hòa    Nữ    20/01/2006    8    TO
186    100500    Ngô Bích Hòa    Nữ    10/04/2006    8    TO
187    100501    Nguyễn Trần Bích Hoàn    Nữ     11/09/2006    8    TO
188    100502    Nguyễn Minh Hoàng    Nam    15/02/2006    8    TO
189    100503    Nguyễn Huy Hoàng    Nam    19/5/2006    8    TO
190    100504    Đặng Minh Hoàng    Nam    19/4/2006    8    TO
191    100505    Nguyễn Vũ Huy Hoàng    Nam    29/4/2006    8    TO
192    100506    Nông Đức Hoàng    Nam    24/10/2006    8    TO
193    100507    Nguyễn Kim Huệ    Nữ    27/8/2006    9    TO
194    100508    Trần Việt Hùng    Nam    22/12/2006    9    TO
195    100509    Võ Tuấn Hùng    Nam    05/12/2006    9    TO
196    100510    Phạm Mạnh Hùng    Nam    29/12/2006    9    TO
197    100511    Nguyễn Phi Hùng    Nam    24/11/2006    9    TO
198    100512    Hà Gia Hưng    Nam    11/7/2006    9    TO
199    100513    Đặng Quang Hưng    Nam    05/3/2006    9    TO
200    100514    Nguyễn Quang Hưng    Nam    31/3/2006    9    TO
201    100515    Hà Quốc Hưng    Nam    20/04/2006    9    TO
202    100516    Nguyễn Quế Hương    Nữ    06/01/2006    9    TO
203    100517    Lê Thu Hương    Nữ    04/11/2006    9    TO
204    100518    Nguyễn Thu Hường    Nữ    18/12/2006    9    TO
205    100519    Bùi Trần Lâm Huy    Nam    25/11/2006    9    TO
206    100520    Đinh Quang Huy    Nam    06/10/2006    9    TO
207    100521    Nguyễn Quang Huy    Nam    08/3/2006    9    TO
208    100522    Phạm Lê Huy    Nam    15/9/2006    9    TO
209    100523    Nông Đức Huy    Nam    02/01/2006    9    TO
210    100524    Phạm Thị Thu Huyền    Nữ    05/10/2006    9    TO
211    100525    Đoàn Ngọc Huyền    Nữ    16/5/2006    9    TO
212    100526    Nguyễn Thương Huyền    Nữ    12/7/2006    9    TO
213    100527    Nguyễn Thanh Huyền    Nữ    28/12/2006    9    TO
214    100528    Trần Diệu Huyền    Nữ    04/12/2006    9    TO
215    100529    Hà Khánh Huyền    Nữ    15/8/2006    9    TO
216    100530    Lê Khánh Huyền    Nữ    27/07/2006    9    TO
217    100531    Dương Thu Khanh    Nữ    08/3/2006    10    TO
218    100532    Nguyễn Vân Khánh    Nữ    02/12/2006    10    TO
219    100533    Nguyễn Nam Khánh    Nam    11/5/2006    10    TO
220    100534    Trần Nam Khánh    Nam    11/9/2006    10    TO
221    100535    Nguyễn Bảo Khánh    Nữ    17/3/2006    10    TO
222    100536    Trần Gia Khánh    Nam    09/11/2006    10    TO
223    100537    Lê Tiến Khôi    Nam    03/6/2006    10    TO
224    100538    Phạm Lê Ngọc Khuê    Nữ    25/4/2006    10    TO
225    100539    Cao Ngọc Khuê    Nữ    25/10/2006    10    TO
226    100540    Nguyễn Trung Kiên    Nam    27/7/2006    10    TO
227    100541    Đặng Trung Kiên    Nam    14/6/2006    10    TO
228    100542    Quảng Tuấn Kiệt    Nam    17/7/2006    10    TO
229    100543    Phạm Vũ Kỳ    Nam    18/11/2006    10    TO
230    100544    Phạm Thị Thanh Lam    Nữ     19/12/2006    10    TO
231    100545    Bùi Hồng Lâm    Nam    19/02/2006    10    TO
232    100546    Hoàng Khánh Lâm    Nam    13/10/2006    10    TO
233    100547    Phạm Đăng Lâm    Nam    01/9/2006    10    TO
234    100548    Nguyễn Tùng Lâm    Nam    09/6/2006    10    TO
235    100549    Nguyễn Bảo Lâm    Nam     22/05/2006    10    TO
236    100550    Phạm Thế Lâm    Nam    25/02/2006    10    TO
237    100551    Nguyễn Thị Diệu Lan    Nữ    20/01/2006    10    TO
238    100552    Trần Thị Mỹ Lệ    Nữ    05/9/2006    10    TO
239    100553    Phạm Mai Linh    Nữ    17/3/2006    10    TO
240    100554    Nguyễn Khánh Linh    Nữ    10/12/2006    10    TO
241    100555    Phạm Vũ Phương Linh    Nữ    04/9/2006    11    TO
242    100556    Dương Khánh Linh    Nữ    01/8/2006    11    TO
243    100557    Nguyễn Quang Bảo Linh    Nam    16/9/2006    11    TO
244    100558    Phạm Thùy Linh    Nữ    12/9/2006    11    TO
245    100559    Lê Thị Phương Linh    Nữ    01/3/2006    11    TO
246    100560    Vũ Khánh Linh    Nữ    09/4/2006    11    TO
247    100561    Nguyễn Mai Linh    Nữ    30/11/2006    11    TO
248    100562    Trần Phương Linh    Nữ    23/12/2006    11    TO
249    100563    Nguyễn Thùy Linh    Nữ    17/02/2006    11    TO
250    100564    Bùi Phương Linh    Nữ    25/10/2006    11    TO
251    100565    Nguyễn Phương Linh    Nữ    25/10/2006    11    TO
252    100566    Nguyễn Khánh Linh    Nữ    10/6/2006    11    TO
253    100567    Đào Mai Linh    Nữ    01/7/2006    11    TO
254    100568    Lã Trang Linh    Nữ    03/12/2006    11    TO
255    100569    Hoàng Mai Linh    Nữ    26/01/2006    11    TO
256    100570    Nguyễn Thảo Linh    Nữ    11/9/2006    11    TO
257    100571    Vũ Phương Linh    Nữ    21/12/2006    11    TO
258    100572    Nguyễn Hà Linh    Nữ    30/6/2006    11    TO
259    100573    Trần Mai Linh    Nữ    22/02/2006    11    TO
260    100574    Đỗ Thùy Linh    Nữ    24/10/2006    11    TO
261    100575    Nguyễn Diệu Linh    Nữ    25/4/2006    11    TO
262    100576    Nguyễn Hải Linh    Nữ    26/11/2006    11    TO
263    100577    Nguyễn Khánh Linh    Nữ    27/3/2006    11    TO
264    100578    Vũ Hoàng Diệu Linh    Nữ    15/12/2006    11    TO
265    100579    Nguyễn Khánh Linh    Nữ    08/01/2006    12    TO
266    100580    Lò Mai Linh    Nữ    17/5/2006    12    TO
267    100581    Liễu Ngọc Linh    Nữ    21/5/2006    12    TO
268    100582    Đào Khánh Linh    Nữ    07/6/2006    12    TO
269    100583    Trần Phương Linh    Nữ    23/02/2006    12    TO
270    100584    Đào Khánh Linh    Nữ    28/12/2006    12    TO
271    100585    Lê Mai Khánh Linh    Nữ    09/01/2006    12    TO
272    100586    Nguyễn Phương Linh    Nữ    04/5/2006    12    TO
273    100587    Đào Ngọc Phương Linh    Nữ    02/02/2006    12    TO
274    100588    Đặng Thủy Linh    Nữ    04/02/2006    12    TO
275    100589    Nguyễn Đỗ Mai Linh    Nữ    11/10/2006    12    TO
276    100590    Tô Phương Linh    Nữ    30/11/2006    12    TO
277    100591    Vũ Hà Linh    Nữ     23/02/2006    12    TO
278    100592    Nguyễn Hoài Linh    Nữ    13/02/2006    12    TO
279    100593    Bùi Phương Linh    Nữ    27/8/2006    12    TO
280    100594    Nguyễn Thùy Linh    Nữ    16/11/2006    12    TO
281    100595    Trần Phương Loan    Nữ    03/01/2006    12    TO
282    100596    Lưu Bá Lợi    Nam    18/9/2006    12    TO
283    100597    Trần Hồng Long    Nam    18/8/2006    12    TO
284    100598    Nguyễn Xuân Long    Nam    29/7/2006    12    TO
285    100599    Bùi Khang Long    Nam    20/6/2006    12    TO
286    100600    Trần Đức Lương    Nam    06/8/2006    12    TO
287    100601    Nguyễn Phương Ly    Nữ    03/10/2006    12    TO
288    100602    Nguyễn Khánh Ly    Nữ    31/10/2006    12    TO
289    100603    Bùi Lê Hương Ly    Nữ    23/3/2006    13    TO
290    100604    Vũ Khánh Ly    Nữ    06/9/2006    13    TO
291    100605    Đoàn Hương Ly    Nữ    08/03/2006    13    TO
292    100606    Nguyễn Thị Quý Ly    Nữ    09/12/2006    13    TO
293    100607    Đào Phương Ly    Nữ    07/8/2006    13    TO
294    100608    Vũ Thị Khánh Ly    Nữ    16/10/2006    13    TO
295    100609    Phan Trần Thảo Ly    Nữ    02/02/2006    13    TO
296    100610    Trần Ngọc Mai    Nữ    31/7/2006    13    TO
297    100611    Phạm Thị Phương Mai    Nữ    15/8/2006    13    TO
298    100612    Nguyễn Ngọc Mai    Nữ    22/12/2006    13    TO
299    100613    Bùi Tuyết Mai    Nữ    13/9/2006    13    TO
300    100614    Nguyễn Ngọc Mai    Nữ    01/9/2006    13    TO
301    100615    Nguyễn Hà Ngọc Mai    Nữ    03/5/2006    13    TO
302    100616    Lê Xuân Mai    Nữ    22/9/2006    13    TO
303    100617    Nguyễn Quỳnh Mai    Nữ    19/5/2006    13    TO
304    100618    Nguyễn Hồng Mai    Nữ    22/12/2006    13    TO
305    100619    Hoàng Hà Mai    Nữ    27/8/2006    13    TO
306    100620    Nguyễn Duy Mạnh    Nam    04/9/2006    13    TO
307    100621    Nguyễn Xuân Mạnh    Nam    02/01/2006    13    TO
308    100622    Phạm Đức Mạnh    Nam    05/02/2006    13    TO
309    100623    Trần Duy Mạnh    Nam    15/03/2006    13    TO
310    100624    Nguyễn Đức Mạnh    Nam    27/4/2006    13    TO
311    100625    Ngô Đức Mạnh    Nam    08/10/2006    13    TO
312    100626    Nguyễn Đức Mạnh    Nam    28/12/2006    13    TO
313    100627    Nguyễn Đức Mạnh    Nam    09/8/2006    14    TO
314    100628    Trần Duy Mạnh    Nam    17/01/2006    14    TO
315    100629    Nguyễn Duy Mạnh    Nam    19/02/2006    14    TO
316    100630    Mai Nhật Minh    Nam    21/10/2006    14    TO
317    100631    Đỗ Bình Minh    Nam    02/02/2006    14    TO
318    100632    Ngô Tuấn Minh    Nam    06/3/2006    14    TO
319    100633    Nguyễn Đức Minh    Nam    16/10/2006    14    TO
320    100634    Nguyễn Nhật Minh    Nam    13/01/2006    14    TO
321    100635    Nghiêm Quang Minh    Nam    31/12/2006    14    TO
322    100636    Lương Thị Bảo Minh    Nữ    29/9/2006    14    TO
323    100637    Nguyễn Hoàng Minh    Nam    24/7/2006    14    TO
324    100638    Trần Bảo Minh    Nam    21/8/2006    14    TO
325    100639    Trần Hạc Minh    Nam    18/4/2006    14    TO
326    100640    Đỗ Quang Minh    Nam    13/9/2006    14    TO
327    100641    Hoàng Tuấn Minh    Nam    22/12/2006    14    TO
328    100642    Đoàn Đức Minh    Nam    11/11/2006    14    TO
329    100643    Nguyễn Tuấn Minh    Nam    08/3/2006    14    TO
330    100644    Nguyễn Tiến Minh    Nam    22/10/2006    14    TO
331    100645    Nguyễn Hoàng Bảo Minh    Nữ    23/4/2006    14    TO
332    100646    Nguyễn Quang Minh    Nam    28/01/2006    14    TO
333    100647    Lê Công Minh    Nam    26/9/2006    14    TO
334    100648    Phạm Đức Minh    Nam    23/11/2006    14    TO
335    100649    Trần Vũ Bảo Minh    Nam     15/05/2006    14    TO
336    100650    Nguyễn Quang Minh    Nam     14/12/2006    14    TO
337    100651    Trần Xuân Minh    Nam     28/01/2006    15    TO
338    100652    Nguyễn Ngọc Hiếu Minh    Nam    02/6/2006    15    TO
339    100653    Phạm Quang Minh    Nam    12/7/2006    15    TO
340    100654    Đặng Quang Minh    Nam    02/4/2006    15    TO
341    100655    Hoàng Đức Minh    Nam    27/8/2006    15    TO
342    100656    Trần Phan Bình Minh    Nam    05/01/2006    15    TO
343    100657    Phạm Đỗ Nhật Minh    Nam    20/10/2006    15    TO
344    100658    Nguyễn Trà My    Nữ    11/02/2006    15    TO
345    100659    Nguyễn Trà My    Nữ    22/9/2006    15    TO
346    100660    Nguyễn Huyền My    Nữ    11/4/2006    15    TO
347    100661    Lê Đặng Trà My    Nữ    20/10/2006    15    TO
348    100662    Trần Huyền My    Nữ    07/02/2006    15    TO
349    100663    Đào Hà My    Nữ    06/11/2006    15    TO
350    100664    Lê Thị Trà My    Nữ    28/7/2006    15    TO
351    100665    Cao Trà My    Nữ    07/12/2006    15    TO
352    100666    Đặng Hải Nam    Nam    14/04/2006    15    TO
353    100667    Hoàng Hải Nam    Nam    26/9/2006    15    TO
354    100668    Trịnh Vũ Hoài Nam    Nam    10/10/2006    15    TO
355    100669    Phạm Hữu Nam    Nam    23/8/2006    15    TO
356    100670    Hà Hải Nam    Nam    04/10/2006    15    TO
357    100671    Đinh Công Nam    Nam    26/7/2006    15    TO
358    100672    Nguyễn Thúy Nga    Nữ    18/01/2006    15    TO
359    100673    Nguyễn Thúy Nga    Nữ    16/6/2006    15    TO
360    100674    Phan Quỳnh Nga    Nữ    01/5/2006    15    TO
361    100675    Nguyễn Thị Bích Ngà    Nữ    02/01/2006    16    TO
362    100676    Nguyễn Nữ Mỹ Ngân    Nữ    22/3/2006    16    TO
363    100677    Trần Kim Trúc Ngân    Nữ    13/9/2006    16    TO
364    100678    Nguyễn Xuân Nghĩa    Nam    25/5/2006    16    TO
365    100679    Trần Minh Nghĩa    Nam    28/6/2006    16    TO
366    100680    Nguyễn Đức Nghĩa    Nam    25/4/2006    16    TO
367    100681    Hoàng Tuấn Nghĩa    Nam    07/5/2006    16    TO
368    100682    Hà Đại Nghĩa    Nam    10/7/2006    16    TO
369    100683    Trịnh Xuân Nghĩa    Nam    08/8/2006    16    TO
370    100684    Phạm Trung Nghĩa`    Nam    29/5/2006    16    TO
371    100685    Trương Bảo Ngọc    Nữ    12/9/2006    16    TO
372    100686    Nguyễn Như Ngọc    Nữ    13/10/2006    16    TO
373    100687    Nguyễn Hồng Ngọc    Nữ    05/03/2006    16    TO
374    100688    Nguyễn Thảo Ngọc    Nữ    20/10/2006    16    TO
375    100689    Đặng Minh Ngọc    Nam    06/4/2006    16    TO
376    100690    Nguyễn Ánh Ngọc    Nữ    10/6/2006    16    TO
377    100691    Nguyễn Minh Ngọc    Nữ    03/4/2006    16    TO
378    100692    Nguyễn Minh Ngọc    Nam    18/7/2006    16    TO
379    100693    Hoàng Bích Ngọc    Nữ    14/6/2006    16    TO
380    100694    Ngô Minh Ngọc    Nam    22/4/2006    16    TO
381    100695    Vũ Thị Bích Ngọc    Nữ    26/3/2006    16    TO
382    100696    Nguyễn Đỗ Hồng Ngọc    Nữ    22/9/2006    16    TO
383    100697    Trần Bảo Ngọc    Nữ    12/01/2006    16    TO
384    100698    Ngô Quốc Nguyên    Nam    31/5/2006    16    TO
385    100699    Dương Minh Nguyệt    Nữ    02/10/2006    17    TO
386    100700    Phùng Khánh Nguyệt    Nữ    16/10/2006    17    TO
387    100701    Đặng Minh Nguyệt    Nữ    14/3/2006    17    TO
388    100702    Hoàng Minh Nguyệt    Nữ    28/6/2006    17    TO
389    100703    Nguyễn Đoàn Minh Nhật    Nữ    31/8/2006    17    TO
390    100704    Hoàng Minh Nhật    Nam    08/8/2006    17    TO
391    100705    Nguyễn Ánh Nhật    Nữ    22/01/2006    17    TO
392    100706    Nguyễn Yến Nhi    Nữ    04/4/2006    17    TO
393    100707    Nguyễn Yến Nhi    Nữ    16/12/2006    17    TO
394    100708    Nguyễn Bảo Nhi    Nữ    14/11/2006    17    TO
395    100709    Nguyễn Trần Ý Nhi    Nữ    28/4/2006    17    TO
396    100710    Nguyễn Yến Nhi    Nữ    01/10/2006    17    TO
397    100711    Trần Nguyệt Nhi    Nữ    07/10/2006    17    TO
398    100712    Nguyễn Bảo Yến Nhi    Nữ    23/10/2006    17    TO
399    100713    Nguyễn Thị Thanh Nhi    Nữ    15/7/2006    17    TO
400    100714    Nguyễn Yễn Nhi    Nữ    16/01/2006    17    TO
401    100715    Lê Bảo Nhi    Nữ    03/12/2006    17    TO
402    100716    Nguyễn Thị Linh Nhi    Nữ    16/3/2006    17    TO
403    100717    Lã Yến Nhi    Nữ    15/3/2006    17    TO
404    100718    Nông Quỳnh Như    Nữ    02/9/2006    17    TO
405    100719    Nguyễn Phương Nhung    Nữ    02/4/2006    17    TO
406    100720    Nguyễn Thị Hồng Nhung    Nữ    16/8/2006    17    TO
407    100721    Nguyễn Thị Hồng Nhung    Nữ    17/6/2006    17    TO
408    100722    Nguyễn Kim Nhung    Nữ    27/11/2006    17    TO
409    100723    Lương Ngọc Oanh    Nữ    09/11/2006    18    TO
410    100724    Nguyễn Hoàng Oanh    Nữ    26/3/2006    18    TO
411    100725    Nguyễn Tuấn Phong    Nam    04/10/2006    18    TO
412    100726    Trương Hà Phúc    Nam    11/01/2006    18    TO
413    100727    Lê Hoàng Phúc    Nam    15/12/2006    18    TO
414    100728    Vũ Trường Phúc    Nam    01/6/2006    18    TO
415    100729    Nguyễn Quang Phúc    Nam    14/10/2006    18    TO
416    100730    Nguyễn Truường Phúc    nam    24/2/2006    18    TO
417    100731    Nguyễn Mai Phương    Nữ    25/10/2006    18    TO
418    100732    Vũ Yến Phương    Nữ    25/8/2006    18    TO
419    100733    Vũ Minh Phương    Nữ    12/10/2006    18    TO
420    100734    Phạm Hà Phương    Nữ    28/4/2006    18    TO
421    100735    Nguyễn Hà Phương    Nữ    25/12/2006    18    TO
422    100736    Tạ Hiền Phương    Nữ    01/9/2006    18    TO
423    100737    Trần Lê Linh Phương    Nữ    21/7/2006    18    TO
424    100738    Trần Thu Phương    Nữ    08/11/2006    18    TO
425    100739    Nguyễn Anh Quân    Nam    26/8/2006    18    TO
426    100740    Bùi Đình Quân    Nam    05/9/2006    18    TO
427    100741    Nguyễn Ngọc Quang    Nam    06/9/2006    18    TO
428    100742    Đào Ngọc Quang    Nam    29/01/2006    18    TO
429    100743    Lê Minh Quang    Nam     03/06/2006    18    TO
430    100744    Đỗ Đức Quang    Nam    05/11/2006    18    TO
431    100745    Phạm Đỗ Quyên    Nữ    05/8/2006    18    TO
432    100746    Hà Nhật Quyên    Nữ    11/01/2006    18    TO
433    100747    Nguyễn Hợp Quyết    Nam    13/6/2006    19    TO
434    100748    Dương Thị Như Quỳnh    Nữ    29/6/2006    19    TO
435    100749    Hà Thị Như Quỳnh    Nữ    19/7/2006    19    TO
436    100750    Nguyễn Phan Như Quỳnh    Nữ    06/01/2006    19    TO
437    100751    Lê Thái Sơn    Nam    12/12/2006    19    TO
438    100752    Lại Đăng Sơn    Nam    31/12/2006    19    TO
439    100753    Đỗ Quang Sơn    Nam    30/5/2006    19    TO
440    100754    Hoàng Liên Sơn    Nam    15/4/2006    19    TO
441    100755    Trần Đức Tâm    Nam    16/11/2006    19    TO
442    100756    Đỗ Ngọc Minh Tâm    Nữ    01/11/2006    19    TO
443    100757    Nguyễn Thị Thanh Tâm    Nữ    30/4/2006    19    TO
444    100758    Nguyễn Mỹ Tâm    Nữ    10/12/2006    19    TO
445    100759    Đào Thủy Tâm    Nữ    13/06/2006    19    TO
446    100760    Vũ Hoàng Ngọc Tân    Nam    24/5/2006    19    TO
447    100761    Tạ Hồng Thái    Nam    25/4/2006    19    TO
448    100762    Lê Yên Thái    Nam    19/01/2006    19    TO
449    100763    Nguyễn Đức Thắng    Nam    28/8/2006    19    TO
450    100764    Lưu Bá Thắng    Nam    18/9/2006    19    TO
451    100765    Nguyễn Thành Thắng    Nam    08/02/2006    19    TO
452    100766    Nguyễn Quyết Thắng    Nam    24/08/2006    19    TO
453    100767    Phạm Thị Trọng Thanh    Nữ    14/12/2006    19    TO
454    100768    Đào Công Thanh    Nam    21/3/2006    19    TO
455    100769    Nguyễn Đức Thành    Nam    11/12/2006    19    TO
456    100770    Nguyễn Hữu Thành    Nam    03/11/2006    19    TO
457    100771    Nguyễn Bảo Thanh    Nam    01/8/2006    20    TO
458    100772    Nguyễn Trí Thành    Nam    02/10/2006    20    TO
459    100773    Hoàng Trung Thành    Nam    20/4/2006    20    TO
460    100774    Lê Thị Diệu Thảo    Nữ    16/6/2006    20    TO
461    100775    Nguyễn Phương Thảo    Nữ    20/11/2006    20    TO
462    100776    Hà Như Thảo    Nữ    29/5/2006    20    TO
463    100777    Nguyễn Phương Thảo    Nữ    11/02/2006    20    TO
464    100778    Đinh Thu Thảo    Nữ    03/10/2006    20    TO
465    100779    Nguyễn Phương Thảo    Nữ    29/9/2006    20    TO
466    100780    Lê Thu Thảo    Nữ    02/01/2006    20    TO
467    100781    Nguyễn Phương Thảo    Nữ    31/8/2006    20    TO
468    100782    Hoàng Phương Thảo    Nữ    02/8/2006    20    TO
469    100783    Trần Bảo Thi    Nữ    24/10/2006    20    TO
470    100784    Đoàn Thị Khuyến Thiện    Nữ    06/11/2006    20    TO
471    100785    Nguyễn Đức Thiện    Nam    06/01/2006    20    TO
472    100786    Đặng Vĩnh Thịnh    Nam    18/11/2006    20    TO
473    100787    Lê Thị Phương Thu    Nữ    06/4/2006    20    TO
474    100788    Hà Minh Thu    Nữ    28/8/2006    20    TO
475    100789    Đặng Phương Thu    Nữ    01/11/2006    20    TO
476    100790    Hà Thị Minh Thu    Nữ    05/8/2006    20    TO
477    100791    Trương Thị Anh Thư    Nữ    29/3/2006    20    TO
478    100792    Mai Anh Thư    Nữ    04/10/2006    20    TO
479    100793    Hoàng Anh Thư    Nữ     02/10/2006    20    TO
480    100794    Nguyễn Anh Thư    Nữ    16/7/2006    20    TO
481    100795    Vũ Thị Anh Thư    Nữ    17/10/2006    21    TO
482    100796    Nguyễn Phương Thúy    Nữ    19/10/2006    21    TO
483    100797    Nguyễn Ngọc Minh Thùy    Nữ    09/4/2006    21    TO
484    100798    Lê Trần Diệu Thùy    Nữ    11/3/2006    21    TO
485    100799    Nguyễn Phương Thùy    Nữ    01/12/2006    21    TO
486    100800    Nguyễn Mai Thùy    Nữ    28/10/2006    21    TO
487    100801    Bùi Thu Thủy    Nữ    20/3/2006    21    TO
488    100802    Nguyễn Thu Thủy    Nữ    04/11/2006    21    TO
489    100803    Nguyễn Ngọc Thủy Tiên    Nữ    14/6/2006    21    TO
490    100804    Kiều Quyết Tiến    Nam    07/7/2006    21    TO
491    100805    Hà Cao Tiến    Nam     21/05/2006    21    TO
492    100806    Lê Thanh Toàn    Nam    06/9/2006    21    TO
493    100807    Trần Thanh Trà    Nữ    23/11/2006    21    TO
494    100808    Hoàng Thu Trà    Nữ    23/01/2006    21    TO
495    100809    Lương Nguyễn Thùy Trâm    Nữ    19/01/2006    21    TO
496    100810    Ngô Bảo Trân    Nữ    01/9/2006    21    TO
497    100811    Trần Thùy Trang    Nữ    12/04/2006    21    TO
498    100812    Lương Huyền Trang    Nữ    24/3/2006    21    TO
499    100813    Đỗ Minh Trang    Nữ    18/01/2006    21    TO
500    100814    Chu Thị Phương Trang    Nữ    03/3/2006    21    TO
501    100815    Đỗ Hà Trang    Nữ    07/11/2006    21    TO
502    100816    Nguyễn Mai Trang    Nữ    27/10/2006    21    TO
503    100817    Hoàng Mai Trang    Nữ    29/7/2006    21    TO
504    100818    Nguyễn Thị Quỳnh Trang    Nữ    14/10/2006    21    TO
505    100819    Trần Thu Trang    Nữ    26/01/2006    22    TO
506    100820    Nguyễn Thùy Trang    Nữ    22/6/2006    22    TO
507    100821    Lương Minh Trang    Nữ    01/6/2006    22    TO
508    100822    Đặng Huyền Trang    Nữ    15/11/2006    22    TO
509    100823    Nguyễn Huyền Trang     Nữ     17/8/2006    22    TO
510    100824    Mai Quỳnh Trang    Nữ    15/6/2006    22    TO
511    100825    Vũ Nguyễn Đoan Trang    Nữ    15/11/2006    22    TO
512    100826    Nguyễn Huyền Trang     Nữ    20/01/2006    22    TO
513    100827    Lương Hoàng Trang    Nữ    30/9/2006    22    TO
514    100828    Phan Huyền Trang    Nữ    11/7/2006    22    TO
515    100829    Nguyễn Thùy Trang    Nữ    03/11/2006    22    TO
516    100830    Nguyễn Thùy Trang    Nữ    25/04/2006    22    TO
517    100831    Đặng Huyền Trang    Nữ    02/02/2006    22    TO
518    100832    Nguyễn Thùy Trang    Nữ    13/5/2006    22    TO
519    100833    Vũ Thanh Trúc    Nữ    07/09/2006    22    TO
520    100834    Phạm Thành Trung    Nam    28/8/2006    22    TO
521    100835    Vũ Quang Trung    Nam    31/3/2006    22    TO
522    100836    Nguyễn Thành Trung    Nam    06/02/2006    22    TO
523    100837    Hoàng Vũ Nhất Trường    Nam    07/10/2006    22    TO
524    100838    Trần Cao Trường    Nam    09/10/2006    22    TO
525    100839    Nguyễn Thế Trường    Nam    09/3/2006    22    TO
526    100840    Nguyễn Minh Tú    Nam    19/5/2006    22    TO
527    100841    Tạ Xuân Tú    Nam    24/4/2006    22    TO
528    100842    Nguyễn Tuấn Tú    Nam    07/9/2006    22    TO
529    100843    Nguyễn Anh Tú    Nam    08/3/2006    23    TO
530    100844    Nghiêm Tuấn Tú    Nam    21/8/2006    23    TO
531    100845    Nguyễn Thanh Tú    Nữ    23/10/2006    23    TO
532    100846    Trần Minh Tú    Nữ    31/8/2006    23    TO
533    100847    Bùi Anh Tú    Nam    23/3/2006    23    TO
534    100848    Nguyễn Tuấn Tú    Nam    02/11/2006    23    TO
535    100849    Nguyễn Tuấn Tú    Nam    30/12/2006    23    TO
536    100850    Nguyễn Anh Tú    Nam    24/7/2006    23    TO
537    100851    Nguyễn Tuấn tú    Nam    15/09/2006    23    TO
538    100852    Trần Ngọc Tuấn    Nam    15/10/2006    23    TO
539    100853    Nguyễn Anh Tuấn    Nam    17/01/2006    23    TO
540    100854    Phạm Anh Tuấn    Nam    02/9/2006    23    TO
541    100855    Nguyễn Anh Tuấn    Nam    07/02/2006    23    TO
542    100856    Phí Đức Tùng    Nam    02/01/2006    23    TO
543    100857    Đỗ Thanh Tùng    Nam    03/10/2006    23    TO
544    100858    Cao Thanh Tùng    Nam    21/02/2006    23    TO
545    100859    Nguyễn Thanh Tùng    Nam    18/12/2006    23    TO
546    100860    Lê Hoàng Tùng    Nam    29/9/2006    23    TO
547    100861    Nguyễn Tố Uyên    Nữ    30/9/2006    23    TO
548    100862    Lương Tố Uyên    Nữ    23/04/2006    23    TO
549    100863    Vương Tố Uyên    Nữ    03/9/2006    23    TO
550    100864    Trịnh Tố Uyên    Nữ    29/9/2006    23    TO
551    100865    Nguyễn Thảo Vân    Nữ    06/02/2006    23    TO
552    100866    Trần Thảo Vân    Nữ    23/01/2006    23    TO
553    100867    Mã Tiến Việt    Nam    09/11/2006    24    TO
554    100868    Lương Thế Vinh    Nam    24/02/2006    24    TO
555    100869    Nguyễn Bùi Hà Vinh    Nam    25/01/2006    24    TO
556    100870    Phạm Quang Vinh    Nam    04/11/2006    24    TO
557    100871    Đỗ Minh Vũ    Nam    15/7/2006    24    TO
558    100872    Cao Nguyễn Vũ    Nam    28/9/2006    24    TO
559    100873    Nguyễn Anh Vũ    Nam    01/02/2006    24    TO
560    100874    Trần Lê Thiên Vũ    Nam    15/12/2006    24    TO
561    100875    Nguyễn Tường Vy    Nữ    15/5/2006    24    TO
562    100876    Hoàng Thảo Vy    Nữ    20/11/2006    24    TO
563    100877    Nguyễn Thị Xuân    Nữ    26/3/2006    24    TO
564    100878    Lương Hoàng Yến    Nữ    01/8/2006    24    TO
565    100879    Đào Hải Yến    Nữ    15/5/2006    24    TO
566    100880    Bùi Hải Yến    Nữ    31/5/2006    24    TO
567    100881    Đỗ Tuấn Mạnh    Nam    24/3/2006    24    TO
568    100882    Trần Lâm Huy    Nam    21/5/2006    24    TO
569    100883    Lê Trần Mạnh Tiến    Nam    19/01/2006    24    TO
570    100884    Tạ Đức Lộc    Nam    24/2/2006    24    TO
571    100885    Giàng Khánh Như    Nữ    25/01/2006    24    TO
572    100315    Lưu Vũ An    Nam    16/02/2006    1    VA
573    100316    Trịnh Xuân An    Nam    24/12/2006    1    VA
574    100317    Nguyễn Tiến Ân    Nam     06/06/2006    1    VA
575    100318    Đặng Đức Anh    Nam    22/01/2006    1    VA
576    100319    Lê Việt Anh    Nam    03/8/2006    1    VA
577    100320    Lương Ngọc Anh    Nữ    03/10/2006    1    VA
578    100321    Nguyễn Đức Anh    Nam    11/12/2006    1    VA
579    100322    Nguyễn Lê Đức Anh    Nam    01/01/2006    1    VA
580    100323    Trần Thị Ngọc Anh    Nữ    17/6/2006    1    VA
581    100324    Chu Minh Anh    Nữ    01/10/2006    1    VA
582    100325    Lê Đức Anh    Nam    05/02/2006    1    VA
583    100326    Lê Hoàng Anh    Nam    22/4/2006    1    VA
584    100327    Kim Ngọc Anh    Nam    13/8/2006    1    VA
585    100328    Nguyễn Kim Anh    Nữ    08/10/2006    1    VA
586    100329    Cao Lê Quang Anh    Nam    02/4/2006    1    VA
587    100330    Lê Kỳ Anh    Nam    21/9/2006    1    VA
588    100331    Dương Lê Đức Anh    Nam    14/01/2006    1    VA
589    100332    Đào Nhật Anh    Nữ    04/02/2006    1    VA
590    100333    Mai Hoàng Anh    Nam    26/3/2006    1    VA
591    100334    Hoàng Ngọc Việt Anh    Nam    08/3/2006    1    VA
592    100335    Lương Đức Anh    Nam    17/4/2006    1    VA
593    100336    Phạm Ngọc Quỳnh Anh    Nữ    03/02/2006    1    VA
594    100337    Đinh Nguyệt Anh    Nữ    05/5/2006    1    VA
595    100338    Đỗ Lê Anh    Nữ    20/10/2006    1    VA
596    100339    Đào Minh Anh    Nữ    07/9/2006    2    VA
597    100340    Phạm Lê Quỳnh Anh    Nữ    10/7/2006    2    VA
598    100341    Đào Nguyệt Anh    Nữ    03/3/2006    2    VA
599    100342    Nguyễn Tâm Anh    Nữ    22/3/2006    2    VA
600    100343    Phạm Ngọc Anh    Nữ    02/9/2006    2    VA
601    100344    Lê Hồng Anh    Nam    09/4/2006    2    VA
602    100345    Lại Minh Anh    Nam    28/6/2006    2    VA
603    100346    Vũ Đức Anh    Nam    17/8/2006    2    VA
604    100347    Nguyễn Thị Mai Anh    Nữ    22/11/2006    2    VA
605    100348    Nguyễn Ngọc Trâm Anh    Nữ    01//5/2006    2    VA
606    100349    Nguyễn Tiến Anh    Nam    21/6/2006    2    VA
607    100350    Phạm Quỳnh Anh    Nữ    14/10/2006    2    VA
608    100351    Phạm Thị Thu Anh    Nữ    08/10/2006    2    VA
609    100352    Vũ Hồng Anh    Nam    23/05/2006    2    VA
610    100353    Vũ Châu Anh    Nữ    05/10/2006    2    VA
611    100354    Nguyễn Lương Hoàng Anh    Nam    21/4/2006    2    VA
612    100355    Hoàng Thế Anh    Nam    12/02/2006    2    VA
613    100356    Trần Nguyễn Việt Anh    Nam    04/01/2006    2    VA
614    100357    Nguyễn Nguyệt Anh    Nữ    23/11/2006    2    VA
615    100358    Hoàng Đức Anh    Nam    26/12/2006    2    VA
616    100359    Lương Đoàn Việt Anh    Nam    11/02/2006    2    VA
617    100360    Bùi Ngọc Anh    Nữ    01/02/2006    2    VA
618    100361    Đinh Nhật Trúc Anh    Nữ    27/09/2006    2    VA
619    100362    Hà Trung Anh    Nam    22/04/2006    2    VA
620    100363    Nguyễn Quỳnh Anh    Nữ    04/07/2006    3    VA
621    100364    Trần Việt Anh    Nam    06/03/2006    3    VA
622    100365    Kim Ngọc Ánh    Nữ    28/8/2006    3    VA
623    100366    Trần Thị Hồng Ánh    Nữ    17/12/2006    3    VA
624    100367    Hoàng Ngọc Ánh    Nữ    05/8/2006    3    VA
625    100368    Phạm Kim Bách    Nam    11/3/2006    3    VA
626    100369    Trần Hoàng Bách    Nam    15/4/2006    3    VA
627    100370    Triệu Vũ Hoàng Bách    Nam    03/03/2006    3    VA
628    100371    Nguyễn Trần Gia Bảo    Nam    06/10/2006    3    VA
629    100372    Vũ Gia Bảo    Nam    10/11/2006    3    VA
630    100373    Phạm Xuân Bình    Nam    14/11/2006    3    VA
631    100374    Đào Ngọc Bình    Nữ    09/4/2006    3    VA
632    100375    Đào Đình Bình    Nam    13/02/2006    3    VA
633    100376    Nguyễn Đức Bình    Nam    27/10/2006    3    VA
634    100377    Nguyễn Thái Bình    Nữ    14/9/2006    3    VA
635    100378    Vũ Thanh Bình    Nam    05/10/2006    3    VA
636    100379    Nguyễn Việt Cảnh    Nam    15/10/2006    3    VA
637    100380    Đỗ Huệ Châm    Nữ    11/6/2006    3    VA
638    100381    Nguyễn Thị Ngọc Châu    Nữ    18/10/2006    3    VA
639    100382    Phí Minh Châu    Nữ    30/6/2006    3    VA
640    100383    Triệu Hà Chi    Nữ    02/04/2006    3    VA
641    100384    Mầu Quỳnh Chi    Nữ    01/3/2006    3    VA
642    100385    Trần Khánh Chi    Nữ    09/8/2006    3    VA
643    100386    Lê Thảo Chi    Nữ    08/11/2006    3    VA
644    100387    Bùi Kim Chi    Nữ    08/6/2006    4    VA
645    100388    Lê Kim Chi    Nữ    18/9/2006    4    VA
646    100389    Nguyễn Minh Chiến    Nam    28/6/2006    4    VA
647    100390    Hoàng Quốc Chiến    Nam    12/9/2006    4    VA
648    100391    Nguyễn Tiến Chiến    Nam    30/10/2006    4    VA
649    100392    Hà Thùy Chinh    Nữ    09/12/2006    4    VA
650    100393    Nguyễn Văn Chung    Nam    20/4/2006    4    VA
651    100394    Nguyễn Thành Công    Nam    23/04/2006    4    VA
652    100395    Hoàng Tiến Công    Nam    30/11/2006    4    VA
653    100396    Vũ Đình Cương    Nam    29/5/2006    4    VA
654    100397    Bùi Đăng Cường    Nam    22/5/2006    4    VA
655    100398    Nguyễn Đức Anh Đam    Nam    18/10/2006    4    VA
656    100399    Đỗ Hải Đăng    Nam    25/3/2006    4    VA
657    100400    Lê Hải Đăng    Nam    31/3/2006    4    VA
658    100401    Trần Hải Đăng    Nam     03/03/2006    4    VA
659    100402    Đặng Nhật Khoa Đăng    Nam    02/02/2006    4    VA
660    100403    Đinh Quang Đạo    Nam    16/02/2006    4    VA
661    100404    Trương Tiến Đạt    Nam    21/8/2006    4    VA
662    100405    Đào Tiến Đạt    Nam    29/9/2006    4    VA
663    100406    Trần Tuấn Đạt    Nam    30/9/2006    4    VA
664    100407    Trịnh Phát Đạt    Nam    28/9/2006    4    VA
665    100408    Lê Tiến Đạt    Nam    04/9/2006    4    VA
666    100409    Lê Tiến Đạt    Nam    23/9/2006    4    VA
667    100410    Lò Quốc Đạt    Nam    31/8/2006    4    VA
668    100411    Chu Xuân Đạt    Nam    30/9/2006    5    VA
669    100412    Đặng Tiến Đạt    Nam    12/11/2006    5    VA
670    100413    Nguyễn Danh Điền    Nam    19/7/2006    5    VA
671    100414    Phạm Ngọc Diệp    Nữ    10/5/2006    5    VA
672    100415    Nguyễn Phan Minh Đức    Nam    21/9/2006    5    VA
673    100416    Cao Minh Đức    Nam    22/02/2006    5    VA
674    100417    Trần Anh Đức    Nam    20/5/2006    5    VA
675    100418    Nguyễn Minh Đức    Nam    22/8/2006    5    VA
676    100419    Hoàng Anh Đức    Nam    01/9/2006    5    VA
677    100420    Nguyễn Hoàng Đức    Nam    22/10/2006    5    VA
678    100421    Tô Kim Đức    Nam    07/4/2006    5    VA
679    100422    Nguyễn Thùy Dung    Nữ    29/8/2006    5    VA
680    100423    Phạm Hùng Dũng    Nam    02/8/2006    5    VA
681    100424    Bùi Anh Dũng    Nam    16/7/2006    5    VA
682    100425    Trần Tiến Dũng    Nam    31/01/2006    5    VA
683    100426    Vũ Tuấn Dũng    Nam    17/7/2006    5    VA
684    100427    Tô Anh Dũng    Nam    29/8/2006    5    VA
685    100428    Nguyễn Tiến Dũng    Nam    29/4/2006    5    VA
686    100429    Trần Chí Dũng    Nam    07/01/2006    5    VA
687    100430    Hán Hoàng Dũng    Nam    03/11/2006    5    VA
688    100431    Nguyễn Tiến Dũng    Nam    01/7/2006    5    VA
689    100432    Nguyễn Tiến Dũng    Nam    13/3/2006    5    VA
690    100433    Nguyễn Đức Dũng    Nam    19/3/2006    5    VA
691    100434    Kiều Hoàng Trọng Dũng    Nam    29/3/2006    5    VA
692    100435    Mai Đức Dũng    Nam    15/8/2006    6    VA
693    100436    Trần Minh Dũng    Nam    07/02/2006    6    VA
694    100437    Nguyễn Anh Dũng    Nam    14/06/2006    6    VA
695    100438    Hoàng Tiến Dũng    Nam    27/02/2006    6    VA
696    100439    Nguyễn Ánh Dương    Nữ    08/3/2006    6    VA
697    100440    Nguyễn Ngọc Tùng Dương    Nam    09/4/2006    6    VA
698    100441    Phùng Thái Dương    Nam    21/6/2006    6    VA
699    100442    Hoàng Mai Dương    Nữ    12/12/2006    6    VA
700    100443    Hồ Đăng Dương    Nam    05/01/2006    6    VA
701    100444    Nguyễn Hải Dương    Nam    11/02/2006    6    VA
702    100445    Nguyễn Thùy Dương    Nữ    11/3/2006    6    VA
703    100446    Lê Đăng Dương    Nam    10/10/2006    6    VA
704    100447    Quách Ánh Dương    Nữ    26/4/2006    6    VA
705    100448    Nguyễn Tùng Dương    Nam    09/6/2006    6    VA
706    100449    Dương Đức Duy    Nam    03/4/2006    6    VA
707    100450    Nguyễn Ngọc Duy    Nam    14/10/2006    6    VA
708    100451    Hoàng Ngọc Duy    Nam    01/3/2006    6    VA
709    100452    Đào Hứa Minh Duy    Nam    25/4/2006    6    VA
710    100453    Nguyễn Mạnh Duy    Nam    20/5/2006    6    VA
711    100454    Cao Thành Duy    Nam    01/3/2006    6    VA
712    100455    Hoàng Trần Duy    Nam    24/07/2006    6    VA
713    100456    Dương Quang Duy    Nam    22/9/2006    6    VA
714    100457    Nguyễn Đình Trường Giang    Nam     02/11/2006    6    VA
715    100458    Tô Hương Giang    Nữ     06/5/2006    6    VA
716    100459    Nguyễn Ngọc Hà Giang    Nữ    06/02/2006    7    VA
717    100460    Vũ Thu Giang    Nữ    10/7/2006    7    VA
718    100461    Lê Hương Giang    Nữ    11/7/2006    7    VA
719    100462    Nguyễn Trà Giang    Nữ    04/5/2006    7    VA
720    100463    Bùi Trường Giang    Nam    23/9/2006    7    VA
721    100464    Trần Hương Giang    Nữ    30/11/2006    7    VA
722    100465    Đặng Thanh Hà    Nữ    16/7/2006    7    VA
723    100466    Vũ Hoàng Hà    Nam    30/8/2006    7    VA
724    100467    Dương Ngọc Hà    Nữ    13/02/2006    7    VA
725    100468    Nguyễn Thị Thu Hà    Nữ    22/5/2006    7    VA
726    100469    Hoàng Vũ Thái Hà    Nữ    08/12/2006    7    VA
727    100470    Nguyễn Lưu Hà    Nữ    23/12/2006    7    VA
728    100471    Nguyễn Thanh Hà    Nữ    09/8/2006    7    VA
729    100472    Nguyễn Mạnh Hải    Nam    29/9/2006    7    VA
730    100473    Nguyễn Minh Hải    Nam    24/7/2006    7    VA
731    100474    Lê Thị Ngọc Hải    Nữ    11/12/2006    7    VA
732    100475    Nguyễn Tuệ Hải    Nam    04/12/2006    7    VA
733    100476    Đào Thị Hải Hằng    Nữ    19/3/2006    7    VA
734    100477    Nguyễn Thu Hằng    Nữ    15/8/2006    7    VA
735    100478    Nguyễn Thị Thu Hằng    Nữ    17/6/2006    7    VA
736    100479    Đỗ Thúy Hằng    Nữ    12/3/2006    7    VA
737    100480    Trần Minh Hằng    Nữ    25/8/2006    7    VA
738    100481    Hoàng Thu Hằng    Nữ    23/4/2006    7    VA
739    100482    Trần Thị Hạnh    Nữ    14/9/2006    7    VA
740    100483    Lê Hồng Hạnh    Nữ    29/3/2006    8    VA
741    100484    Vũ Hồng Hạnh    Nữ    21/11/2006    8    VA
742    100485    Nguyễn Thu Hiền    Nữ    10/6/2006    8    VA
743    100486    Giang Tiến Hiển    Nam    01/11/2006    8    VA
744    100487    Trần Minh Hiển    Nam    12/02/2006    8    VA
745    100488    Đào Hoàng Hiệp    Nam    04/6/2006    8    VA
746    100489    Cù Nghĩa Hiếu    Nam    31/3/2006    8    VA
747    100490    Nguyễn Minh Hiếu    Nam    30/10/2006    8    VA
748    100491    Nguyễn Phùng Hiếu    Nam    07/12/2006    8    VA
749    100492    Trần Đức Hiếu    Nam    16/9/2006    8    VA
750    100493    Nguyễn Đức Hiếu    Nam    27/12/2006    8    VA
751    100494    Lê Trung Hiếu    Nam    10/9/2006    8    VA
752    100495    Bùi Trung Hiếu    Nam     20/11/2006    8    VA
753    100496    Hoàng Mạnh Hiếu    Nam    13/04/2006    8    VA
754    100497    Vũ Thủy Hoa    Nữ    05/10/2006    8    VA
755    100498    Nguyễn Mai Hoa    Nữ    22/7/2006    8    VA
756    100499    Nguyễn Ngọc Hòa    Nữ    20/01/2006    8    VA
757    100500    Ngô Bích Hòa    Nữ    10/04/2006    8    VA
758    100501    Nguyễn Trần Bích Hoàn    Nữ     11/09/2006    8    VA
759    100502    Nguyễn Minh Hoàng    Nam    15/02/2006    8    VA
760    100503    Nguyễn Huy Hoàng    Nam    19/5/2006    8    VA
761    100504    Đặng Minh Hoàng    Nam    19/4/2006    8    VA
762    100505    Nguyễn Vũ Huy Hoàng    Nam    29/4/2006    8    VA
763    100506    Nông Đức Hoàng    Nam    24/10/2006    8    VA
764    100507    Nguyễn Kim Huệ    Nữ    27/8/2006    9    VA
765    100508    Trần Việt Hùng    Nam    22/12/2006    9    VA
766    100509    Võ Tuấn Hùng    Nam    05/12/2006    9    VA
767    100510    Phạm Mạnh Hùng    Nam    29/12/2006    9    VA
768    100511    Nguyễn Phi Hùng    Nam    24/11/2006    9    VA
769    100512    Hà Gia Hưng    Nam    11/7/2006    9    VA
770    100513    Đặng Quang Hưng    Nam    05/3/2006    9    VA
771    100514    Nguyễn Quang Hưng    Nam    31/3/2006    9    VA
772    100515    Hà Quốc Hưng    Nam    20/04/2006    9    VA
773    100516    Nguyễn Quế Hương    Nữ    06/01/2006    9    VA
774    100517    Lê Thu Hương    Nữ    04/11/2006    9    VA
775    100518    Nguyễn Thu Hường    Nữ    18/12/2006    9    VA
776    100519    Bùi Trần Lâm Huy    Nam    25/11/2006    9    VA
777    100520    Đinh Quang Huy    Nam    06/10/2006    9    VA
778    100521    Nguyễn Quang Huy    Nam    08/3/2006    9    VA
779    100522    Phạm Lê Huy    Nam    15/9/2006    9    VA
780    100523    Nông Đức Huy    Nam    02/01/2006    9    VA
781    100524    Phạm Thị Thu Huyền    Nữ    05/10/2006    9    VA
782    100525    Đoàn Ngọc Huyền    Nữ    16/5/2006    9    VA
783    100526    Nguyễn Thương Huyền    Nữ    12/7/2006    9    VA
784    100527    Nguyễn Thanh Huyền    Nữ    28/12/2006    9    VA
785    100528    Trần Diệu Huyền    Nữ    04/12/2006    9    VA
786    100529    Hà Khánh Huyền    Nữ    15/8/2006    9    VA
787    100530    Lê Khánh Huyền    Nữ    27/07/2006    9    VA
788    100531    Dương Thu Khanh    Nữ    08/3/2006    10    VA
789    100532    Nguyễn Vân Khánh    Nữ    02/12/2006    10    VA
790    100533    Nguyễn Nam Khánh    Nam    11/5/2006    10    VA
791    100534    Trần Nam Khánh    Nam    11/9/2006    10    VA
792    100535    Nguyễn Bảo Khánh    Nữ    17/3/2006    10    VA
793    100536    Trần Gia Khánh    Nam    09/11/2006    10    VA
794    100537    Lê Tiến Khôi    Nam    03/6/2006    10    VA
795    100538    Phạm Lê Ngọc Khuê    Nữ    25/4/2006    10    VA
796    100539    Cao Ngọc Khuê    Nữ    25/10/2006    10    VA
797    100540    Nguyễn Trung Kiên    Nam    27/7/2006    10    VA
798    100541    Đặng Trung Kiên    Nam    14/6/2006    10    VA
799    100542    Quảng Tuấn Kiệt    Nam    17/7/2006    10    VA
800    100543    Phạm Vũ Kỳ    Nam    18/11/2006    10    VA
801    100544    Phạm Thị Thanh Lam    Nữ     19/12/2006    10    VA
802    100545    Bùi Hồng Lâm    Nam    19/02/2006    10    VA
803    100546    Hoàng Khánh Lâm    Nam    13/10/2006    10    VA
804    100547    Phạm Đăng Lâm    Nam    01/9/2006    10    VA
805    100548    Nguyễn Tùng Lâm    Nam    09/6/2006    10    VA
806    100549    Nguyễn Bảo Lâm    Nam     22/05/2006    10    VA
807    100550    Phạm Thế Lâm    Nam    25/02/2006    10    VA
808    100551    Nguyễn Thị Diệu Lan    Nữ    20/01/2006    10    VA
809    100552    Trần Thị Mỹ Lệ    Nữ    05/9/2006    10    VA
810    100553    Phạm Mai Linh    Nữ    17/3/2006    10    VA
811    100554    Nguyễn Khánh Linh    Nữ    10/12/2006    10    VA
812    100555    Phạm Vũ Phương Linh    Nữ    04/9/2006    11    VA
813    100556    Dương Khánh Linh    Nữ    01/8/2006    11    VA
814    100557    Nguyễn Quang Bảo Linh    Nam    16/9/2006    11    VA
815    100558    Phạm Thùy Linh    Nữ    12/9/2006    11    VA
816    100559    Lê Thị Phương Linh    Nữ    01/3/2006    11    VA
817    100560    Vũ Khánh Linh    Nữ    09/4/2006    11    VA
818    100561    Nguyễn Mai Linh    Nữ    30/11/2006    11    VA
819    100562    Trần Phương Linh    Nữ    23/12/2006    11    VA
820    100563    Nguyễn Thùy Linh    Nữ    17/02/2006    11    VA
821    100564    Bùi Phương Linh    Nữ    25/10/2006    11    VA
822    100565    Nguyễn Phương Linh    Nữ    25/10/2006    11    VA
823    100566    Nguyễn Khánh Linh    Nữ    10/6/2006    11    VA
824    100567    Đào Mai Linh    Nữ    01/7/2006    11    VA
825    100568    Lã Trang Linh    Nữ    03/12/2006    11    VA
826    100569    Hoàng Mai Linh    Nữ    26/01/2006    11    VA
827    100570    Nguyễn Thảo Linh    Nữ    11/9/2006    11    VA
828    100571    Vũ Phương Linh    Nữ    21/12/2006    11    VA
829    100572    Nguyễn Hà Linh    Nữ    30/6/2006    11    VA
830    100573    Trần Mai Linh    Nữ    22/02/2006    11    VA
831    100574    Đỗ Thùy Linh    Nữ    24/10/2006    11    VA
832    100575    Nguyễn Diệu Linh    Nữ    25/4/2006    11    VA
833    100576    Nguyễn Hải Linh    Nữ    26/11/2006    11    VA
834    100577    Nguyễn Khánh Linh    Nữ    27/3/2006    11    VA
835    100578    Vũ Hoàng Diệu Linh    Nữ    15/12/2006    11    VA
836    100579    Nguyễn Khánh Linh    Nữ    08/01/2006    12    VA
837    100580    Lò Mai Linh    Nữ    17/5/2006    12    VA
838    100581    Liễu Ngọc Linh    Nữ    21/5/2006    12    VA
839    100582    Đào Khánh Linh    Nữ    07/6/2006    12    VA
840    100583    Trần Phương Linh    Nữ    23/02/2006    12    VA
841    100584    Đào Khánh Linh    Nữ    28/12/2006    12    VA
842    100585    Lê Mai Khánh Linh    Nữ    09/01/2006    12    VA
843    100586    Nguyễn Phương Linh    Nữ    04/5/2006    12    VA
844    100587    Đào Ngọc Phương Linh    Nữ    02/02/2006    12    VA
845    100588    Đặng Thủy Linh    Nữ    04/02/2006    12    VA
846    100589    Nguyễn Đỗ Mai Linh    Nữ    11/10/2006    12    VA
847    100590    Tô Phương Linh    Nữ    30/11/2006    12    VA
848    100591    Vũ Hà Linh    Nữ     23/02/2006    12    VA
849    100592    Nguyễn Hoài Linh    Nữ    13/02/2006    12    VA
850    100593    Bùi Phương Linh    Nữ    27/8/2006    12    VA
851    100594    Nguyễn Thùy Linh    Nữ    16/11/2006    12    VA
852    100595    Trần Phương Loan    Nữ    03/01/2006    12    VA
853    100596    Lưu Bá Lợi    Nam    18/9/2006    12    VA
854    100597    Trần Hồng Long    Nam    18/8/2006    12    VA
855    100598    Nguyễn Xuân Long    Nam    29/7/2006    12    VA
856    100599    Bùi Khang Long    Nam    20/6/2006    12    VA
857    100600    Trần Đức Lương    Nam    06/8/2006    12    VA
858    100601    Nguyễn Phương Ly    Nữ    03/10/2006    12    VA
859    100602    Nguyễn Khánh Ly    Nữ    31/10/2006    12    VA
860    100603    Bùi Lê Hương Ly    Nữ    23/3/2006    13    VA
861    100604    Vũ Khánh Ly    Nữ    06/9/2006    13    VA
862    100605    Đoàn Hương Ly    Nữ    08/03/2006    13    VA
863    100606    Nguyễn Thị Quý Ly    Nữ    09/12/2006    13    VA
864    100607    Đào Phương Ly    Nữ    07/8/2006    13    VA
865    100608    Vũ Thị Khánh Ly    Nữ    16/10/2006    13    VA
866    100609    Phan Trần Thảo Ly    Nữ    02/02/2006    13    VA
867    100610    Trần Ngọc Mai    Nữ    31/7/2006    13    VA
868    100611    Phạm Thị Phương Mai    Nữ    15/8/2006    13    VA
869    100612    Nguyễn Ngọc Mai    Nữ    22/12/2006    13    VA
870    100613    Bùi Tuyết Mai    Nữ    13/9/2006    13    VA
871    100614    Nguyễn Ngọc Mai    Nữ    01/9/2006    13    VA
872    100615    Nguyễn Hà Ngọc Mai    Nữ    03/5/2006    13    VA
873    100616    Lê Xuân Mai    Nữ    22/9/2006    13    VA
874    100617    Nguyễn Quỳnh Mai    Nữ    19/5/2006    13    VA
875    100618    Nguyễn Hồng Mai    Nữ    22/12/2006    13    VA
876    100619    Hoàng Hà Mai    Nữ    27/8/2006    13    VA
877    100620    Nguyễn Duy Mạnh    Nam    04/9/2006    13    VA
878    100621    Nguyễn Xuân Mạnh    Nam    02/01/2006    13    VA
879    100622    Phạm Đức Mạnh    Nam    05/02/2006    13    VA
880    100623    Trần Duy Mạnh    Nam    15/03/2006    13    VA
881    100624    Nguyễn Đức Mạnh    Nam    27/4/2006    13    VA
882    100625    Ngô Đức Mạnh    Nam    08/10/2006    13    VA
883    100626    Nguyễn Đức Mạnh    Nam    28/12/2006    13    VA
884    100627    Nguyễn Đức Mạnh    Nam    09/8/2006    14    VA
885    100628    Trần Duy Mạnh    Nam    17/01/2006    14    VA
886    100629    Nguyễn Duy Mạnh    Nam    19/02/2006    14    VA
887    100630    Mai Nhật Minh    Nam    21/10/2006    14    VA
888    100631    Đỗ Bình Minh    Nam    02/02/2006    14    VA
889    100632    Ngô Tuấn Minh    Nam    06/3/2006    14    VA
890    100633    Nguyễn Đức Minh    Nam    16/10/2006    14    VA
891    100634    Nguyễn Nhật Minh    Nam    13/01/2006    14    VA
892    100635    Nghiêm Quang Minh    Nam    31/12/2006    14    VA
893    100636    Lương Thị Bảo Minh    Nữ    29/9/2006    14    VA
894    100637    Nguyễn Hoàng Minh    Nam    24/7/2006    14    VA
895    100638    Trần Bảo Minh    Nam    21/8/2006    14    VA
896    100639    Trần Hạc Minh    Nam    18/4/2006    14    VA
897    100640    Đỗ Quang Minh    Nam    13/9/2006    14    VA
898    100641    Hoàng Tuấn Minh    Nam    22/12/2006    14    VA
899    100642    Đoàn Đức Minh    Nam    11/11/2006    14    VA
900    100643    Nguyễn Tuấn Minh    Nam    08/3/2006    14    VA
901    100644    Nguyễn Tiến Minh    Nam    22/10/2006    14    VA
902    100645    Nguyễn Hoàng Bảo Minh    Nữ    23/4/2006    14    VA
903    100646    Nguyễn Quang Minh    Nam    28/01/2006    14    VA
904    100647    Lê Công Minh    Nam    26/9/2006    14    VA
905    100648    Phạm Đức Minh    Nam    23/11/2006    14    VA
906    100649    Trần Vũ Bảo Minh    Nam     15/05/2006    14    VA
907    100650    Nguyễn Quang Minh    Nam     14/12/2006    14    VA
908    100651    Trần Xuân Minh    Nam     28/01/2006    15    VA
909    100652    Nguyễn Ngọc Hiếu Minh    Nam    02/6/2006    15    VA
910    100653    Phạm Quang Minh    Nam    12/7/2006    15    VA
911    100654    Đặng Quang Minh    Nam    02/4/2006    15    VA
912    100655    Hoàng Đức Minh    Nam    27/8/2006    15    VA
913    100656    Trần Phan Bình Minh    Nam    05/01/2006    15    VA
914    100657    Phạm Đỗ Nhật Minh    Nam    20/10/2006    15    VA
915    100658    Nguyễn Trà My    Nữ    11/02/2006    15    VA
916    100659    Nguyễn Trà My    Nữ    22/9/2006    15    VA
917    100660    Nguyễn Huyền My    Nữ    11/4/2006    15    VA
918    100661    Lê Đặng Trà My    Nữ    20/10/2006    15    VA
919    100662    Trần Huyền My    Nữ    07/02/2006    15    VA
920    100663    Đào Hà My    Nữ    06/11/2006    15    VA
921    100664    Lê Thị Trà My    Nữ    28/7/2006    15    VA
922    100665    Cao Trà My    Nữ    07/12/2006    15    VA
923    100666    Đặng Hải Nam    Nam    14/04/2006    15    VA
924    100667    Hoàng Hải Nam    Nam    26/9/2006    15    VA
925    100668    Trịnh Vũ Hoài Nam    Nam    10/10/2006    15    VA
926    100669    Phạm Hữu Nam    Nam    23/8/2006    15    VA
927    100670    Hà Hải Nam    Nam    04/10/2006    15    VA
928    100671    Đinh Công Nam    Nam    26/7/2006    15    VA
929    100672    Nguyễn Thúy Nga    Nữ    18/01/2006    15    VA
930    100673    Nguyễn Thúy Nga    Nữ    16/6/2006    15    VA
931    100674    Phan Quỳnh Nga    Nữ    01/5/2006    15    VA
932    100675    Nguyễn Thị Bích Ngà    Nữ    02/01/2006    16    VA
933    100676    Nguyễn Nữ Mỹ Ngân    Nữ    22/3/2006    16    VA
934    100677    Trần Kim Trúc Ngân    Nữ    13/9/2006    16    VA
935    100678    Nguyễn Xuân Nghĩa    Nam    25/5/2006    16    VA
936    100679    Trần Minh Nghĩa    Nam    28/6/2006    16    VA
937    100680    Nguyễn Đức Nghĩa    Nam    25/4/2006    16    VA
938    100681    Hoàng Tuấn Nghĩa    Nam    07/5/2006    16    VA
939    100682    Hà Đại Nghĩa    Nam    10/7/2006    16    VA
940    100683    Trịnh Xuân Nghĩa    Nam    08/8/2006    16    VA
941    100684    Phạm Trung Nghĩa`    Nam    29/5/2006    16    VA
942    100685    Trương Bảo Ngọc    Nữ    12/9/2006    16    VA
943    100686    Nguyễn Như Ngọc    Nữ    13/10/2006    16    VA
944    100687    Nguyễn Hồng Ngọc    Nữ    05/03/2006    16    VA
945    100688    Nguyễn Thảo Ngọc    Nữ    20/10/2006    16    VA
946    100689    Đặng Minh Ngọc    Nam    06/4/2006    16    VA
947    100690    Nguyễn Ánh Ngọc    Nữ    10/6/2006    16    VA
948    100691    Nguyễn Minh Ngọc    Nữ    03/4/2006    16    VA
949    100692    Nguyễn Minh Ngọc    Nam    18/7/2006    16    VA
950    100693    Hoàng Bích Ngọc    Nữ    14/6/2006    16    VA
951    100694    Ngô Minh Ngọc    Nam    22/4/2006    16    VA
952    100695    Vũ Thị Bích Ngọc    Nữ    26/3/2006    16    VA
953    100696    Nguyễn Đỗ Hồng Ngọc    Nữ    22/9/2006    16    VA
954    100697    Trần Bảo Ngọc    Nữ    12/01/2006    16    VA
955    100698    Ngô Quốc Nguyên    Nam    31/5/2006    16    VA
956    100699    Dương Minh Nguyệt    Nữ    02/10/2006    17    VA
957    100700    Phùng Khánh Nguyệt    Nữ    16/10/2006    17    VA
958    100701    Đặng Minh Nguyệt    Nữ    14/3/2006    17    VA
959    100702    Hoàng Minh Nguyệt    Nữ    28/6/2006    17    VA
960    100703    Nguyễn Đoàn Minh Nhật    Nữ    31/8/2006    17    VA
961    100704    Hoàng Minh Nhật    Nam    08/8/2006    17    VA
962    100705    Nguyễn Ánh Nhật    Nữ    22/01/2006    17    VA
963    100706    Nguyễn Yến Nhi    Nữ    04/4/2006    17    VA
964    100707    Nguyễn Yến Nhi    Nữ    16/12/2006    17    VA
965    100708    Nguyễn Bảo Nhi    Nữ    14/11/2006    17    VA
966    100709    Nguyễn Trần Ý Nhi    Nữ    28/4/2006    17    VA
967    100710    Nguyễn Yến Nhi    Nữ    01/10/2006    17    VA
968    100711    Trần Nguyệt Nhi    Nữ    07/10/2006    17    VA
969    100712    Nguyễn Bảo Yến Nhi    Nữ    23/10/2006    17    VA
970    100713    Nguyễn Thị Thanh Nhi    Nữ    15/7/2006    17    VA
971    100714    Nguyễn Yễn Nhi    Nữ    16/01/2006    17    VA
972    100715    Lê Bảo Nhi    Nữ    03/12/2006    17    VA
973    100716    Nguyễn Thị Linh Nhi    Nữ    16/3/2006    17    VA
974    100717    Lã Yến Nhi    Nữ    15/3/2006    17    VA
975    100718    Nông Quỳnh Như    Nữ    02/9/2006    17    VA
976    100719    Nguyễn Phương Nhung    Nữ    02/4/2006    17    VA
977    100720    Nguyễn Thị Hồng Nhung    Nữ    16/8/2006    17    VA
978    100721    Nguyễn Thị Hồng Nhung    Nữ    17/6/2006    17    VA
979    100722    Nguyễn Kim Nhung    Nữ    27/11/2006    17    VA
980    100723    Lương Ngọc Oanh    Nữ    09/11/2006    18    VA
981    100724    Nguyễn Hoàng Oanh    Nữ    26/3/2006    18    VA
982    100725    Nguyễn Tuấn Phong    Nam    04/10/2006    18    VA
983    100726    Trương Hà Phúc    Nam    11/01/2006    18    VA
984    100727    Lê Hoàng Phúc    Nam    15/12/2006    18    VA
985    100728    Vũ Trường Phúc    Nam    01/6/2006    18    VA
986    100729    Nguyễn Quang Phúc    Nam    14/10/2006    18    VA
987    100730    Nguyễn Truường Phúc    nam    24/2/2006    18    VA
988    100731    Nguyễn Mai Phương    Nữ    25/10/2006    18    VA
989    100732    Vũ Yến Phương    Nữ    25/8/2006    18    VA
990    100733    Vũ Minh Phương    Nữ    12/10/2006    18    VA
991    100734    Phạm Hà Phương    Nữ    28/4/2006    18    VA
992    100735    Nguyễn Hà Phương    Nữ    25/12/2006    18    VA
993    100736    Tạ Hiền Phương    Nữ    01/9/2006    18    VA
994    100737    Trần Lê Linh Phương    Nữ    21/7/2006    18    VA
995    100738    Trần Thu Phương    Nữ    08/11/2006    18    VA
996    100739    Nguyễn Anh Quân    Nam    26/8/2006    18    VA
997    100740    Bùi Đình Quân    Nam    05/9/2006    18    VA
998    100741    Nguyễn Ngọc Quang    Nam    06/9/2006    18    VA
999    100742    Đào Ngọc Quang    Nam    29/01/2006    18    VA
1000    100743    Lê Minh Quang    Nam     03/06/2006    18    VA
1001    100744    Đỗ Đức Quang    Nam    05/11/2006    18    VA
1002    100745    Phạm Đỗ Quyên    Nữ    05/8/2006    18    VA
1003    100746    Hà Nhật Quyên    Nữ    11/01/2006    18    VA
1004    100747    Nguyễn Hợp Quyết    Nam    13/6/2006    19    VA
1005    100748    Dương Thị Như Quỳnh    Nữ    29/6/2006    19    VA
1006    100749    Hà Thị Như Quỳnh    Nữ    19/7/2006    19    VA
1007    100750    Nguyễn Phan Như Quỳnh    Nữ    06/01/2006    19    VA
1008    100751    Lê Thái Sơn    Nam    12/12/2006    19    VA
1009    100752    Lại Đăng Sơn    Nam    31/12/2006    19    VA
1010    100753    Đỗ Quang Sơn    Nam    30/5/2006    19    VA
1011    100754    Hoàng Liên Sơn    Nam    15/4/2006    19    VA
1012    100755    Trần Đức Tâm    Nam    16/11/2006    19    VA
1013    100756    Đỗ Ngọc Minh Tâm    Nữ    01/11/2006    19    VA
1014    100757    Nguyễn Thị Thanh Tâm    Nữ    30/4/2006    19    VA
1015    100758    Nguyễn Mỹ Tâm    Nữ    10/12/2006    19    VA
1016    100759    Đào Thủy Tâm    Nữ    13/06/2006    19    VA
1017    100760    Vũ Hoàng Ngọc Tân    Nam    24/5/2006    19    VA
1018    100761    Tạ Hồng Thái    Nam    25/4/2006    19    VA
1019    100762    Lê Yên Thái    Nam    19/01/2006    19    VA
1020    100763    Nguyễn Đức Thắng    Nam    28/8/2006    19    VA
1021    100764    Lưu Bá Thắng    Nam    18/9/2006    19    VA
1022    100765    Nguyễn Thành Thắng    Nam    08/02/2006    19    VA
1023    100766    Nguyễn Quyết Thắng    Nam    24/08/2006    19    VA
1024    100767    Phạm Thị Trọng Thanh    Nữ    14/12/2006    19    VA
1025    100768    Đào Công Thanh    Nam    21/3/2006    19    VA
1026    100769    Nguyễn Đức Thành    Nam    11/12/2006    19    VA
1027    100770    Nguyễn Hữu Thành    Nam    03/11/2006    19    VA
1028    100771    Nguyễn Bảo Thanh    Nam    01/8/2006    20    VA
1029    100772    Nguyễn Trí Thành    Nam    02/10/2006    20    VA
1030    100773    Hoàng Trung Thành    Nam    20/4/2006    20    VA
1031    100774    Lê Thị Diệu Thảo    Nữ    16/6/2006    20    VA
1032    100775    Nguyễn Phương Thảo    Nữ    20/11/2006    20    VA
1033    100776    Hà Như Thảo    Nữ    29/5/2006    20    VA
1034    100777    Nguyễn Phương Thảo    Nữ    11/02/2006    20    VA
1035    100778    Đinh Thu Thảo    Nữ    03/10/2006    20    VA
1036    100779    Nguyễn Phương Thảo    Nữ    29/9/2006    20    VA
1037    100780    Lê Thu Thảo    Nữ    02/01/2006    20    VA
1038    100781    Nguyễn Phương Thảo    Nữ    31/8/2006    20    VA
1039    100782    Hoàng Phương Thảo    Nữ    02/8/2006    20    VA
1040    100783    Trần Bảo Thi    Nữ    24/10/2006    20    VA
1041    100784    Đoàn Thị Khuyến Thiện    Nữ    06/11/2006    20    VA
1042    100785    Nguyễn Đức Thiện    Nam    06/01/2006    20    VA
1043    100786    Đặng Vĩnh Thịnh    Nam    18/11/2006    20    VA
1044    100787    Lê Thị Phương Thu    Nữ    06/4/2006    20    VA
1045    100788    Hà Minh Thu    Nữ    28/8/2006    20    VA
1046    100789    Đặng Phương Thu    Nữ    01/11/2006    20    VA
1047    100790    Hà Thị Minh Thu    Nữ    05/8/2006    20    VA
1048    100791    Trương Thị Anh Thư    Nữ    29/3/2006    20    VA
1049    100792    Mai Anh Thư    Nữ    04/10/2006    20    VA
1050    100793    Hoàng Anh Thư    Nữ     02/10/2006    20    VA
1051    100794    Nguyễn Anh Thư    Nữ    16/7/2006    20    VA
1052    100795    Vũ Thị Anh Thư    Nữ    17/10/2006    21    VA
1053    100796    Nguyễn Phương Thúy    Nữ    19/10/2006    21    VA
1054    100797    Nguyễn Ngọc Minh Thùy    Nữ    09/4/2006    21    VA
1055    100798    Lê Trần Diệu Thùy    Nữ    11/3/2006    21    VA
1056    100799    Nguyễn Phương Thùy    Nữ    01/12/2006    21    VA
1057    100800    Nguyễn Mai Thùy    Nữ    28/10/2006    21    VA
1058    100801    Bùi Thu Thủy    Nữ    20/3/2006    21    VA
1059    100802    Nguyễn Thu Thủy    Nữ    04/11/2006    21    VA
1060    100803    Nguyễn Ngọc Thủy Tiên    Nữ    14/6/2006    21    VA
1061    100804    Kiều Quyết Tiến    Nam    07/7/2006    21    VA
1062    100805    Hà Cao Tiến    Nam     21/05/2006    21    VA
1063    100806    Lê Thanh Toàn    Nam    06/9/2006    21    VA
1064    100807    Trần Thanh Trà    Nữ    23/11/2006    21    VA
1065    100808    Hoàng Thu Trà    Nữ    23/01/2006    21    VA
1066    100809    Lương Nguyễn Thùy Trâm    Nữ    19/01/2006    21    VA
1067    100810    Ngô Bảo Trân    Nữ    01/9/2006    21    VA
1068    100811    Trần Thùy Trang    Nữ    12/04/2006    21    VA
1069    100812    Lương Huyền Trang    Nữ    24/3/2006    21    VA
1070    100813    Đỗ Minh Trang    Nữ    18/01/2006    21    VA
1071    100814    Chu Thị Phương Trang    Nữ    03/3/2006    21    VA
1072    100815    Đỗ Hà Trang    Nữ    07/11/2006    21    VA
1073    100816    Nguyễn Mai Trang    Nữ    27/10/2006    21    VA
1074    100817    Hoàng Mai Trang    Nữ    29/7/2006    21    VA
1075    100818    Nguyễn Thị Quỳnh Trang    Nữ    14/10/2006    21    VA
1076    100819    Trần Thu Trang    Nữ    26/01/2006    22    VA
1077    100820    Nguyễn Thùy Trang    Nữ    22/6/2006    22    VA
1078    100821    Lương Minh Trang    Nữ    01/6/2006    22    VA
1079    100822    Đặng Huyền Trang    Nữ    15/11/2006    22    VA
1080    100823    Nguyễn Huyền Trang     Nữ     17/8/2006    22    VA
1081    100824    Mai Quỳnh Trang    Nữ    15/6/2006    22    VA
1082    100825    Vũ Nguyễn Đoan Trang    Nữ    15/11/2006    22    VA
1083    100826    Nguyễn Huyền Trang     Nữ    20/01/2006    22    VA
1084    100827    Lương Hoàng Trang    Nữ    30/9/2006    22    VA
1085    100828    Phan Huyền Trang    Nữ    11/7/2006    22    VA
1086    100829    Nguyễn Thùy Trang    Nữ    03/11/2006    22    VA
1087    100830    Nguyễn Thùy Trang    Nữ    25/04/2006    22    VA
1088    100831    Đặng Huyền Trang    Nữ    02/02/2006    22    VA
1089    100832    Nguyễn Thùy Trang    Nữ    13/5/2006    22    VA
1090    100833    Vũ Thanh Trúc    Nữ    07/09/2006    22    VA
1091    100834    Phạm Thành Trung    Nam    28/8/2006    22    VA
1092    100835    Vũ Quang Trung    Nam    31/3/2006    22    VA
1093    100836    Nguyễn Thành Trung    Nam    06/02/2006    22    VA
1094    100837    Hoàng Vũ Nhất Trường    Nam    07/10/2006    22    VA
1095    100838    Trần Cao Trường    Nam    09/10/2006    22    VA
1096    100839    Nguyễn Thế Trường    Nam    09/3/2006    22    VA
1097    100840    Nguyễn Minh Tú    Nam    19/5/2006    22    VA
1098    100841    Tạ Xuân Tú    Nam    24/4/2006    22    VA
1099    100842    Nguyễn Tuấn Tú    Nam    07/9/2006    22    VA
1100    100843    Nguyễn Anh Tú    Nam    08/3/2006    23    VA
1101    100844    Nghiêm Tuấn Tú    Nam    21/8/2006    23    VA
1102    100845    Nguyễn Thanh Tú    Nữ    23/10/2006    23    VA
1103    100846    Trần Minh Tú    Nữ    31/8/2006    23    VA
1104    100847    Bùi Anh Tú    Nam    23/3/2006    23    VA
1105    100848    Nguyễn Tuấn Tú    Nam    02/11/2006    23    VA
1106    100849    Nguyễn Tuấn Tú    Nam    30/12/2006    23    VA
1107    100850    Nguyễn Anh Tú    Nam    24/7/2006    23    VA
1108    100851    Nguyễn Tuấn tú    Nam    15/09/2006    23    VA
1109    100852    Trần Ngọc Tuấn    Nam    15/10/2006    23    VA
1110    100853    Nguyễn Anh Tuấn    Nam    17/01/2006    23    VA
1111    100854    Phạm Anh Tuấn    Nam    02/9/2006    23    VA
1112    100855    Nguyễn Anh Tuấn    Nam    07/02/2006    23    VA
1113    100856    Phí Đức Tùng    Nam    02/01/2006    23    VA
1114    100857    Đỗ Thanh Tùng    Nam    03/10/2006    23    VA
1115    100858    Cao Thanh Tùng    Nam    21/02/2006    23    VA
1116    100859    Nguyễn Thanh Tùng    Nam    18/12/2006    23    VA
1117    100860    Lê Hoàng Tùng    Nam    29/9/2006    23    VA
1118    100861    Nguyễn Tố Uyên    Nữ    30/9/2006    23    VA
1119    100862    Lương Tố Uyên    Nữ    23/04/2006    23    VA
1120    100863    Vương Tố Uyên    Nữ    03/9/2006    23    VA
1121    100864    Trịnh Tố Uyên    Nữ    29/9/2006    23    VA
1122    100865    Nguyễn Thảo Vân    Nữ    06/02/2006    23    VA
1123    100866    Trần Thảo Vân    Nữ    23/01/2006    23    VA
1124    100867    Mã Tiến Việt    Nam    09/11/2006    24    VA
1125    100868    Lương Thế Vinh    Nam    24/02/2006    24    VA
1126    100869    Nguyễn Bùi Hà Vinh    Nam    25/01/2006    24    VA
1127    100870    Phạm Quang Vinh    Nam    04/11/2006    24    VA
1128    100871    Đỗ Minh Vũ    Nam    15/7/2006    24    VA
1129    100872    Cao Nguyễn Vũ    Nam    28/9/2006    24    VA
1130    100873    Nguyễn Anh Vũ    Nam    01/02/2006    24    VA
1131    100874    Trần Lê Thiên Vũ    Nam    15/12/2006    24    VA
1132    100875    Nguyễn Tường Vy    Nữ    15/5/2006    24    VA
1133    100876    Hoàng Thảo Vy    Nữ    20/11/2006    24    VA
1134    100877    Nguyễn Thị Xuân    Nữ    26/3/2006    24    VA
1135    100878    Lương Hoàng Yến    Nữ    01/8/2006    24    VA
1136    100879    Đào Hải Yến    Nữ    15/5/2006    24    VA
1137    100880    Bùi Hải Yến    Nữ    31/5/2006    24    VA
1138    100881    Đỗ Tuấn Mạnh    Nam    24/3/2006    24    VA
1139    100882    Trần Lâm Huy    Nam    21/5/2006    24    VA
1140    100883    Lê Trần Mạnh Tiến    Nam    19/01/2006    24    VA
1141    100884    Tạ Đức Lộc    Nam    24/2/2006    24    VA
1142    100885    Giàng Khánh Như    Nữ    25/01/2006    24    VA
1143    100315    Lưu Vũ An    Nam    16/02/2006    1    N1
1144    100316    Trịnh Xuân An    Nam    24/12/2006    1    N1
1145    100317    Nguyễn Tiến Ân    Nam     06/06/2006    1    N1
1146    100318    Đặng Đức Anh    Nam    22/01/2006    1    N1
1147    100319    Lê Việt Anh    Nam    03/8/2006    1    N1
1148    100320    Lương Ngọc Anh    Nữ    03/10/2006    1    N1
1149    100321    Nguyễn Đức Anh    Nam    11/12/2006    1    N1
1150    100322    Nguyễn Lê Đức Anh    Nam    01/01/2006    1    N1
1151    100323    Trần Thị Ngọc Anh    Nữ    17/6/2006    1    N1
1152    100324    Chu Minh Anh    Nữ    01/10/2006    1    N1
1153    100325    Lê Đức Anh    Nam    05/02/2006    1    N1
1154    100326    Lê Hoàng Anh    Nam    22/4/2006    1    N1
1155    100327    Kim Ngọc Anh    Nam    13/8/2006    1    N1
1156    100328    Nguyễn Kim Anh    Nữ    08/10/2006    1    N1
1157    100329    Cao Lê Quang Anh    Nam    02/4/2006    1    N1
1158    100330    Lê Kỳ Anh    Nam    21/9/2006    1    N1
1159    100331    Dương Lê Đức Anh    Nam    14/01/2006    1    N1
1160    100332    Đào Nhật Anh    Nữ    04/02/2006    1    N1
1161    100333    Mai Hoàng Anh    Nam    26/3/2006    1    N1
1162    100334    Hoàng Ngọc Việt Anh    Nam    08/3/2006    1    N1
1163    100335    Lương Đức Anh    Nam    17/4/2006    1    N1
1164    100336    Phạm Ngọc Quỳnh Anh    Nữ    03/02/2006    1    N1
1165    100337    Đinh Nguyệt Anh    Nữ    05/5/2006    1    N1
1166    100338    Đỗ Lê Anh    Nữ    20/10/2006    1    N1
1167    100339    Đào Minh Anh    Nữ    07/9/2006    2    N1
1168    100340    Phạm Lê Quỳnh Anh    Nữ    10/7/2006    2    N1
1169    100341    Đào Nguyệt Anh    Nữ    03/3/2006    2    N1
1170    100342    Nguyễn Tâm Anh    Nữ    22/3/2006    2    N1
1171    100343    Phạm Ngọc Anh    Nữ    02/9/2006    2    N1
1172    100344    Lê Hồng Anh    Nam    09/4/2006    2    N1
1173    100345    Lại Minh Anh    Nam    28/6/2006    2    N1
1174    100346    Vũ Đức Anh    Nam    17/8/2006    2    N1
1175    100347    Nguyễn Thị Mai Anh    Nữ    22/11/2006    2    N1
1176    100348    Nguyễn Ngọc Trâm Anh    Nữ    01//5/2006    2    N1
1177    100349    Nguyễn Tiến Anh    Nam    21/6/2006    2    N1
1178    100350    Phạm Quỳnh Anh    Nữ    14/10/2006    2    N1
1179    100351    Phạm Thị Thu Anh    Nữ    08/10/2006    2    N1
1180    100352    Vũ Hồng Anh    Nam    23/05/2006    2    N1
1181    100353    Vũ Châu Anh    Nữ    05/10/2006    2    N1
1182    100354    Nguyễn Lương Hoàng Anh    Nam    21/4/2006    2    N1
1183    100355    Hoàng Thế Anh    Nam    12/02/2006    2    N1
1184    100356    Trần Nguyễn Việt Anh    Nam    04/01/2006    2    N1
1185    100357    Nguyễn Nguyệt Anh    Nữ    23/11/2006    2    N1
1186    100358    Hoàng Đức Anh    Nam    26/12/2006    2    N1
1187    100359    Lương Đoàn Việt Anh    Nam    11/02/2006    2    N1
1188    100360    Bùi Ngọc Anh    Nữ    01/02/2006    2    N1
1189    100361    Đinh Nhật Trúc Anh    Nữ    27/09/2006    2    N1
1190    100362    Hà Trung Anh    Nam    22/04/2006    2    N1
1191    100363    Nguyễn Quỳnh Anh    Nữ    04/07/2006    3    N1
1192    100364    Trần Việt Anh    Nam    06/03/2006    3    N1
1193    100365    Kim Ngọc Ánh    Nữ    28/8/2006    3    N1
1194    100366    Trần Thị Hồng Ánh    Nữ    17/12/2006    3    N1
1195    100367    Hoàng Ngọc Ánh    Nữ    05/8/2006    3    N1
1196    100368    Phạm Kim Bách    Nam    11/3/2006    3    N1
1197    100369    Trần Hoàng Bách    Nam    15/4/2006    3    N1
1198    100370    Triệu Vũ Hoàng Bách    Nam    03/03/2006    3    N1
1199    100371    Nguyễn Trần Gia Bảo    Nam    06/10/2006    3    N1
1200    100372    Vũ Gia Bảo    Nam    10/11/2006    3    N1
1201    100373    Phạm Xuân Bình    Nam    14/11/2006    3    N1
1202    100374    Đào Ngọc Bình    Nữ    09/4/2006    3    N1
1203    100375    Đào Đình Bình    Nam    13/02/2006    3    N1
1204    100376    Nguyễn Đức Bình    Nam    27/10/2006    3    N1
1205    100377    Nguyễn Thái Bình    Nữ    14/9/2006    3    N1
1206    100378    Vũ Thanh Bình    Nam    05/10/2006    3    N1
1207    100379    Nguyễn Việt Cảnh    Nam    15/10/2006    3    N1
1208    100380    Đỗ Huệ Châm    Nữ    11/6/2006    3    N1
1209    100381    Nguyễn Thị Ngọc Châu    Nữ    18/10/2006    3    N1
1210    100382    Phí Minh Châu    Nữ    30/6/2006    3    N1
1211    100383    Triệu Hà Chi    Nữ    02/04/2006    3    N1
1212    100384    Mầu Quỳnh Chi    Nữ    01/3/2006    3    N1
1213    100385    Trần Khánh Chi    Nữ    09/8/2006    3    N1
1214    100386    Lê Thảo Chi    Nữ    08/11/2006    3    N1
1215    100387    Bùi Kim Chi    Nữ    08/6/2006    4    N1
1216    100388    Lê Kim Chi    Nữ    18/9/2006    4    N1
1217    100389    Nguyễn Minh Chiến    Nam    28/6/2006    4    N1
1218    100390    Hoàng Quốc Chiến    Nam    12/9/2006    4    N1
1219    100391    Nguyễn Tiến Chiến    Nam    30/10/2006    4    N1
1220    100392    Hà Thùy Chinh    Nữ    09/12/2006    4    N1
1221    100393    Nguyễn Văn Chung    Nam    20/4/2006    4    N1
1222    100394    Nguyễn Thành Công    Nam    23/04/2006    4    N1
1223    100395    Hoàng Tiến Công    Nam    30/11/2006    4    N1
1224    100396    Vũ Đình Cương    Nam    29/5/2006    4    N1
1225    100397    Bùi Đăng Cường    Nam    22/5/2006    4    N1
1226    100398    Nguyễn Đức Anh Đam    Nam    18/10/2006    4    N1
1227    100399    Đỗ Hải Đăng    Nam    25/3/2006    4    N1
1228    100400    Lê Hải Đăng    Nam    31/3/2006    4    N1
1229    100401    Trần Hải Đăng    Nam     03/03/2006    4    N1
1230    100402    Đặng Nhật Khoa Đăng    Nam    02/02/2006    4    N1
1231    100403    Đinh Quang Đạo    Nam    16/02/2006    4    N1
1232    100404    Trương Tiến Đạt    Nam    21/8/2006    4    N1
1233    100405    Đào Tiến Đạt    Nam    29/9/2006    4    N1
1234    100406    Trần Tuấn Đạt    Nam    30/9/2006    4    N1
1235    100407    Trịnh Phát Đạt    Nam    28/9/2006    4    N1
1236    100408    Lê Tiến Đạt    Nam    04/9/2006    4    N1
1237    100409    Lê Tiến Đạt    Nam    23/9/2006    4    N1
1238    100410    Lò Quốc Đạt    Nam    31/8/2006    4    N1
1239    100411    Chu Xuân Đạt    Nam    30/9/2006    5    N1
1240    100412    Đặng Tiến Đạt    Nam    12/11/2006    5    N1
1241    100413    Nguyễn Danh Điền    Nam    19/7/2006    5    N1
1242    100414    Phạm Ngọc Diệp    Nữ    10/5/2006    5    N1
1243    100415    Nguyễn Phan Minh Đức    Nam    21/9/2006    5    N1
1244    100416    Cao Minh Đức    Nam    22/02/2006    5    N1
1245    100417    Trần Anh Đức    Nam    20/5/2006    5    N1
1246    100418    Nguyễn Minh Đức    Nam    22/8/2006    5    N1
1247    100419    Hoàng Anh Đức    Nam    01/9/2006    5    N1
1248    100420    Nguyễn Hoàng Đức    Nam    22/10/2006    5    N1
1249    100421    Tô Kim Đức    Nam    07/4/2006    5    N1
1250    100422    Nguyễn Thùy Dung    Nữ    29/8/2006    5    N1
1251    100423    Phạm Hùng Dũng    Nam    02/8/2006    5    N1
1252    100424    Bùi Anh Dũng    Nam    16/7/2006    5    N1
1253    100425    Trần Tiến Dũng    Nam    31/01/2006    5    N1
1254    100426    Vũ Tuấn Dũng    Nam    17/7/2006    5    N1
1255    100427    Tô Anh Dũng    Nam    29/8/2006    5    N1
1256    100428    Nguyễn Tiến Dũng    Nam    29/4/2006    5    N1
1257    100429    Trần Chí Dũng    Nam    07/01/2006    5    N1
1258    100430    Hán Hoàng Dũng    Nam    03/11/2006    5    N1
1259    100431    Nguyễn Tiến Dũng    Nam    01/7/2006    5    N1
1260    100432    Nguyễn Tiến Dũng    Nam    13/3/2006    5    N1
1261    100433    Nguyễn Đức Dũng    Nam    19/3/2006    5    N1
1262    100434    Kiều Hoàng Trọng Dũng    Nam    29/3/2006    5    N1
1263    100435    Mai Đức Dũng    Nam    15/8/2006    6    N1
1264    100436    Trần Minh Dũng    Nam    07/02/2006    6    N1
1265    100437    Nguyễn Anh Dũng    Nam    14/06/2006    6    N1
1266    100438    Hoàng Tiến Dũng    Nam    27/02/2006    6    N1
1267    100439    Nguyễn Ánh Dương    Nữ    08/3/2006    6    N1
1268    100440    Nguyễn Ngọc Tùng Dương    Nam    09/4/2006    6    N1
1269    100441    Phùng Thái Dương    Nam    21/6/2006    6    N1
1270    100442    Hoàng Mai Dương    Nữ    12/12/2006    6    N1
1271    100443    Hồ Đăng Dương    Nam    05/01/2006    6    N1
1272    100444    Nguyễn Hải Dương    Nam    11/02/2006    6    N1
1273    100445    Nguyễn Thùy Dương    Nữ    11/3/2006    6    N1
1274    100446    Lê Đăng Dương    Nam    10/10/2006    6    N1
1275    100447    Quách Ánh Dương    Nữ    26/4/2006    6    N1
1276    100448    Nguyễn Tùng Dương    Nam    09/6/2006    6    N1
1277    100449    Dương Đức Duy    Nam    03/4/2006    6    N1
1278    100450    Nguyễn Ngọc Duy    Nam    14/10/2006    6    N1
1279    100451    Hoàng Ngọc Duy    Nam    01/3/2006    6    N1
1280    100452    Đào Hứa Minh Duy    Nam    25/4/2006    6    N1
1281    100453    Nguyễn Mạnh Duy    Nam    20/5/2006    6    N1
1282    100454    Cao Thành Duy    Nam    01/3/2006    6    N1
1283    100455    Hoàng Trần Duy    Nam    24/07/2006    6    N1
1284    100456    Dương Quang Duy    Nam    22/9/2006    6    N1
1285    100457    Nguyễn Đình Trường Giang    Nam     02/11/2006    6    N1
1286    100458    Tô Hương Giang    Nữ     06/5/2006    6    N1
1287    100459    Nguyễn Ngọc Hà Giang    Nữ    06/02/2006    7    N1
1288    100460    Vũ Thu Giang    Nữ    10/7/2006    7    N1
1289    100461    Lê Hương Giang    Nữ    11/7/2006    7    N1
1290    100462    Nguyễn Trà Giang    Nữ    04/5/2006    7    N1
1291    100463    Bùi Trường Giang    Nam    23/9/2006    7    N1
1292    100464    Trần Hương Giang    Nữ    30/11/2006    7    N1
1293    100465    Đặng Thanh Hà    Nữ    16/7/2006    7    N1
1294    100466    Vũ Hoàng Hà    Nam    30/8/2006    7    N1
1295    100467    Dương Ngọc Hà    Nữ    13/02/2006    7    N1
1296    100468    Nguyễn Thị Thu Hà    Nữ    22/5/2006    7    N1
1297    100469    Hoàng Vũ Thái Hà    Nữ    08/12/2006    7    N1
1298    100470    Nguyễn Lưu Hà    Nữ    23/12/2006    7    N1
1299    100471    Nguyễn Thanh Hà    Nữ    09/8/2006    7    N1
1300    100472    Nguyễn Mạnh Hải    Nam    29/9/2006    7    N1
1301    100473    Nguyễn Minh Hải    Nam    24/7/2006    7    N1
1302    100474    Lê Thị Ngọc Hải    Nữ    11/12/2006    7    N1
1303    100475    Nguyễn Tuệ Hải    Nam    04/12/2006    7    N1
1304    100476    Đào Thị Hải Hằng    Nữ    19/3/2006    7    N1
1305    100477    Nguyễn Thu Hằng    Nữ    15/8/2006    7    N1
1306    100478    Nguyễn Thị Thu Hằng    Nữ    17/6/2006    7    N1
1307    100479    Đỗ Thúy Hằng    Nữ    12/3/2006    7    N1
1308    100480    Trần Minh Hằng    Nữ    25/8/2006    7    N1
1309    100481    Hoàng Thu Hằng    Nữ    23/4/2006    7    N1
1310    100482    Trần Thị Hạnh    Nữ    14/9/2006    7    N1
1311    100483    Lê Hồng Hạnh    Nữ    29/3/2006    8    N1
1312    100484    Vũ Hồng Hạnh    Nữ    21/11/2006    8    N1
1313    100485    Nguyễn Thu Hiền    Nữ    10/6/2006    8    N1
1314    100486    Giang Tiến Hiển    Nam    01/11/2006    8    N1
1315    100487    Trần Minh Hiển    Nam    12/02/2006    8    N1
1316    100488    Đào Hoàng Hiệp    Nam    04/6/2006    8    N1
1317    100489    Cù Nghĩa Hiếu    Nam    31/3/2006    8    N1
1318    100490    Nguyễn Minh Hiếu    Nam    30/10/2006    8    N1
1319    100491    Nguyễn Phùng Hiếu    Nam    07/12/2006    8    N1
1320    100492    Trần Đức Hiếu    Nam    16/9/2006    8    N1
1321    100493    Nguyễn Đức Hiếu    Nam    27/12/2006    8    N1
1322    100494    Lê Trung Hiếu    Nam    10/9/2006    8    N1
1323    100495    Bùi Trung Hiếu    Nam     20/11/2006    8    N1
1324    100496    Hoàng Mạnh Hiếu    Nam    13/04/2006    8    N1
1325    100497    Vũ Thủy Hoa    Nữ    05/10/2006    8    N1
1326    100498    Nguyễn Mai Hoa    Nữ    22/7/2006    8    N1
1327    100499    Nguyễn Ngọc Hòa    Nữ    20/01/2006    8    N1
1328    100500    Ngô Bích Hòa    Nữ    10/04/2006    8    N1
1329    100501    Nguyễn Trần Bích Hoàn    Nữ     11/09/2006    8    N1
1330    100502    Nguyễn Minh Hoàng    Nam    15/02/2006    8    N1
1331    100503    Nguyễn Huy Hoàng    Nam    19/5/2006    8    N1
1332    100504    Đặng Minh Hoàng    Nam    19/4/2006    8    N1
1333    100505    Nguyễn Vũ Huy Hoàng    Nam    29/4/2006    8    N1
1334    100506    Nông Đức Hoàng    Nam    24/10/2006    8    N1
1335    100507    Nguyễn Kim Huệ    Nữ    27/8/2006    9    N1
1336    100508    Trần Việt Hùng    Nam    22/12/2006    9    N1
1337    100509    Võ Tuấn Hùng    Nam    05/12/2006    9    N1
1338    100510    Phạm Mạnh Hùng    Nam    29/12/2006    9    N1
1339    100511    Nguyễn Phi Hùng    Nam    24/11/2006    9    N1
1340    100512    Hà Gia Hưng    Nam    11/7/2006    9    N1
1341    100513    Đặng Quang Hưng    Nam    05/3/2006    9    N1
1342    100514    Nguyễn Quang Hưng    Nam    31/3/2006    9    N1
1343    100515    Hà Quốc Hưng    Nam    20/04/2006    9    N1
1344    100516    Nguyễn Quế Hương    Nữ    06/01/2006    9    N1
1345    100517    Lê Thu Hương    Nữ    04/11/2006    9    N1
1346    100518    Nguyễn Thu Hường    Nữ    18/12/2006    9    N1
1347    100519    Bùi Trần Lâm Huy    Nam    25/11/2006    9    N1
1348    100520    Đinh Quang Huy    Nam    06/10/2006    9    N1
1349    100521    Nguyễn Quang Huy    Nam    08/3/2006    9    N1
1350    100522    Phạm Lê Huy    Nam    15/9/2006    9    N1
1351    100523    Nông Đức Huy    Nam    02/01/2006    9    N1
1352    100524    Phạm Thị Thu Huyền    Nữ    05/10/2006    9    N1
1353    100525    Đoàn Ngọc Huyền    Nữ    16/5/2006    9    N1
1354    100526    Nguyễn Thương Huyền    Nữ    12/7/2006    9    N1
1355    100527    Nguyễn Thanh Huyền    Nữ    28/12/2006    9    N1
1356    100528    Trần Diệu Huyền    Nữ    04/12/2006    9    N1
1357    100529    Hà Khánh Huyền    Nữ    15/8/2006    9    N1
1358    100530    Lê Khánh Huyền    Nữ    27/07/2006    9    N1
1359    100531    Dương Thu Khanh    Nữ    08/3/2006    10    N1
1360    100532    Nguyễn Vân Khánh    Nữ    02/12/2006    10    N1
1361    100533    Nguyễn Nam Khánh    Nam    11/5/2006    10    N1
1362    100534    Trần Nam Khánh    Nam    11/9/2006    10    N1
1363    100535    Nguyễn Bảo Khánh    Nữ    17/3/2006    10    N1
1364    100536    Trần Gia Khánh    Nam    09/11/2006    10    N1
1365    100537    Lê Tiến Khôi    Nam    03/6/2006    10    N1
1366    100538    Phạm Lê Ngọc Khuê    Nữ    25/4/2006    10    N1
1367    100539    Cao Ngọc Khuê    Nữ    25/10/2006    10    N1
1368    100540    Nguyễn Trung Kiên    Nam    27/7/2006    10    N1
1369    100541    Đặng Trung Kiên    Nam    14/6/2006    10    N1
1370    100542    Quảng Tuấn Kiệt    Nam    17/7/2006    10    N1
1371    100543    Phạm Vũ Kỳ    Nam    18/11/2006    10    N1
1372    100544    Phạm Thị Thanh Lam    Nữ     19/12/2006    10    N1
1373    100545    Bùi Hồng Lâm    Nam    19/02/2006    10    N1
1374    100546    Hoàng Khánh Lâm    Nam    13/10/2006    10    N1
1375    100547    Phạm Đăng Lâm    Nam    01/9/2006    10    N1
1376    100548    Nguyễn Tùng Lâm    Nam    09/6/2006    10    N1
1377    100549    Nguyễn Bảo Lâm    Nam     22/05/2006    10    N1
1378    100550    Phạm Thế Lâm    Nam    25/02/2006    10    N1
1379    100551    Nguyễn Thị Diệu Lan    Nữ    20/01/2006    10    N1
1380    100552    Trần Thị Mỹ Lệ    Nữ    05/9/2006    10    N1
1381    100553    Phạm Mai Linh    Nữ    17/3/2006    10    N1
1382    100554    Nguyễn Khánh Linh    Nữ    10/12/2006    10    N1
1383    100555    Phạm Vũ Phương Linh    Nữ    04/9/2006    11    N1
1384    100556    Dương Khánh Linh    Nữ    01/8/2006    11    N1
1385    100557    Nguyễn Quang Bảo Linh    Nam    16/9/2006    11    N1
1386    100558    Phạm Thùy Linh    Nữ    12/9/2006    11    N1
1387    100559    Lê Thị Phương Linh    Nữ    01/3/2006    11    N1
1388    100560    Vũ Khánh Linh    Nữ    09/4/2006    11    N1
1389    100561    Nguyễn Mai Linh    Nữ    30/11/2006    11    N1
1390    100562    Trần Phương Linh    Nữ    23/12/2006    11    N1
1391    100563    Nguyễn Thùy Linh    Nữ    17/02/2006    11    N1
1392    100564    Bùi Phương Linh    Nữ    25/10/2006    11    N1
1393    100565    Nguyễn Phương Linh    Nữ    25/10/2006    11    N1
1394    100566    Nguyễn Khánh Linh    Nữ    10/6/2006    11    N1
1395    100567    Đào Mai Linh    Nữ    01/7/2006    11    N1
1396    100568    Lã Trang Linh    Nữ    03/12/2006    11    N1
1397    100569    Hoàng Mai Linh    Nữ    26/01/2006    11    N1
1398    100570    Nguyễn Thảo Linh    Nữ    11/9/2006    11    N1
1399    100571    Vũ Phương Linh    Nữ    21/12/2006    11    N1
1400    100572    Nguyễn Hà Linh    Nữ    30/6/2006    11    N1
1401    100573    Trần Mai Linh    Nữ    22/02/2006    11    N1
1402    100574    Đỗ Thùy Linh    Nữ    24/10/2006    11    N1
1403    100575    Nguyễn Diệu Linh    Nữ    25/4/2006    11    N1
1404    100576    Nguyễn Hải Linh    Nữ    26/11/2006    11    N1
1405    100577    Nguyễn Khánh Linh    Nữ    27/3/2006    11    N1
1406    100578    Vũ Hoàng Diệu Linh    Nữ    15/12/2006    11    N1
1407    100579    Nguyễn Khánh Linh    Nữ    08/01/2006    12    N1
1408    100580    Lò Mai Linh    Nữ    17/5/2006    12    N1
1409    100581    Liễu Ngọc Linh    Nữ    21/5/2006    12    N1
1410    100582    Đào Khánh Linh    Nữ    07/6/2006    12    N1
1411    100583    Trần Phương Linh    Nữ    23/02/2006    12    N1
1412    100584    Đào Khánh Linh    Nữ    28/12/2006    12    N1
1413    100585    Lê Mai Khánh Linh    Nữ    09/01/2006    12    N1
1414    100586    Nguyễn Phương Linh    Nữ    04/5/2006    12    N1
1415    100587    Đào Ngọc Phương Linh    Nữ    02/02/2006    12    N1
1416    100588    Đặng Thủy Linh    Nữ    04/02/2006    12    N1
1417    100589    Nguyễn Đỗ Mai Linh    Nữ    11/10/2006    12    N1
1418    100590    Tô Phương Linh    Nữ    30/11/2006    12    N1
1419    100591    Vũ Hà Linh    Nữ     23/02/2006    12    N1
1420    100592    Nguyễn Hoài Linh    Nữ    13/02/2006    12    N1
1421    100593    Bùi Phương Linh    Nữ    27/8/2006    12    N1
1422    100594    Nguyễn Thùy Linh    Nữ    16/11/2006    12    N1
1423    100595    Trần Phương Loan    Nữ    03/01/2006    12    N1
1424    100596    Lưu Bá Lợi    Nam    18/9/2006    12    N1
1425    100597    Trần Hồng Long    Nam    18/8/2006    12    N1
1426    100598    Nguyễn Xuân Long    Nam    29/7/2006    12    N1
1427    100599    Bùi Khang Long    Nam    20/6/2006    12    N1
1428    100600    Trần Đức Lương    Nam    06/8/2006    12    N1
1429    100601    Nguyễn Phương Ly    Nữ    03/10/2006    12    N1
1430    100602    Nguyễn Khánh Ly    Nữ    31/10/2006    12    N1
1431    100603    Bùi Lê Hương Ly    Nữ    23/3/2006    13    N1
1432    100604    Vũ Khánh Ly    Nữ    06/9/2006    13    N1
1433    100605    Đoàn Hương Ly    Nữ    08/03/2006    13    N1
1434    100606    Nguyễn Thị Quý Ly    Nữ    09/12/2006    13    N1
1435    100607    Đào Phương Ly    Nữ    07/8/2006    13    N1
1436    100608    Vũ Thị Khánh Ly    Nữ    16/10/2006    13    N1
1437    100609    Phan Trần Thảo Ly    Nữ    02/02/2006    13    N1
1438    100610    Trần Ngọc Mai    Nữ    31/7/2006    13    N1
1439    100611    Phạm Thị Phương Mai    Nữ    15/8/2006    13    N1
1440    100612    Nguyễn Ngọc Mai    Nữ    22/12/2006    13    N1
1441    100613    Bùi Tuyết Mai    Nữ    13/9/2006    13    N1
1442    100614    Nguyễn Ngọc Mai    Nữ    01/9/2006    13    N1
1443    100615    Nguyễn Hà Ngọc Mai    Nữ    03/5/2006    13    N1
1444    100616    Lê Xuân Mai    Nữ    22/9/2006    13    N1
1445    100617    Nguyễn Quỳnh Mai    Nữ    19/5/2006    13    N1
1446    100618    Nguyễn Hồng Mai    Nữ    22/12/2006    13    N1
1447    100619    Hoàng Hà Mai    Nữ    27/8/2006    13    N1
1448    100620    Nguyễn Duy Mạnh    Nam    04/9/2006    13    N1
1449    100621    Nguyễn Xuân Mạnh    Nam    02/01/2006    13    N1
1450    100622    Phạm Đức Mạnh    Nam    05/02/2006    13    N1
1451    100623    Trần Duy Mạnh    Nam    15/03/2006    13    N1
1452    100624    Nguyễn Đức Mạnh    Nam    27/4/2006    13    N1
1453    100625    Ngô Đức Mạnh    Nam    08/10/2006    13    N1
1454    100626    Nguyễn Đức Mạnh    Nam    28/12/2006    13    N1
1455    100627    Nguyễn Đức Mạnh    Nam    09/8/2006    14    N1
1456    100628    Trần Duy Mạnh    Nam    17/01/2006    14    N1
1457    100629    Nguyễn Duy Mạnh    Nam    19/02/2006    14    N1
1458    100630    Mai Nhật Minh    Nam    21/10/2006    14    N1
1459    100631    Đỗ Bình Minh    Nam    02/02/2006    14    N1
1460    100632    Ngô Tuấn Minh    Nam    06/3/2006    14    N1
1461    100633    Nguyễn Đức Minh    Nam    16/10/2006    14    N1
1462    100634    Nguyễn Nhật Minh    Nam    13/01/2006    14    N1
1463    100635    Nghiêm Quang Minh    Nam    31/12/2006    14    N1
1464    100636    Lương Thị Bảo Minh    Nữ    29/9/2006    14    N1
1465    100637    Nguyễn Hoàng Minh    Nam    24/7/2006    14    N1
1466    100638    Trần Bảo Minh    Nam    21/8/2006    14    N1
1467    100639    Trần Hạc Minh    Nam    18/4/2006    14    N1
1468    100640    Đỗ Quang Minh    Nam    13/9/2006    14    N1
1469    100641    Hoàng Tuấn Minh    Nam    22/12/2006    14    N1
1470    100642    Đoàn Đức Minh    Nam    11/11/2006    14    N1
1471    100643    Nguyễn Tuấn Minh    Nam    08/3/2006    14    N1
1472    100644    Nguyễn Tiến Minh    Nam    22/10/2006    14    N1
1473    100645    Nguyễn Hoàng Bảo Minh    Nữ    23/4/2006    14    N1
1474    100646    Nguyễn Quang Minh    Nam    28/01/2006    14    N1
1475    100647    Lê Công Minh    Nam    26/9/2006    14    N1
1476    100648    Phạm Đức Minh    Nam    23/11/2006    14    N1
1477    100649    Trần Vũ Bảo Minh    Nam     15/05/2006    14    N1
1478    100650    Nguyễn Quang Minh    Nam     14/12/2006    14    N1
1479    100651    Trần Xuân Minh    Nam     28/01/2006    15    N1
1480    100652    Nguyễn Ngọc Hiếu Minh    Nam    02/6/2006    15    N1
1481    100653    Phạm Quang Minh    Nam    12/7/2006    15    N1
1482    100654    Đặng Quang Minh    Nam    02/4/2006    15    N1
1483    100655    Hoàng Đức Minh    Nam    27/8/2006    15    N1
1484    100656    Trần Phan Bình Minh    Nam    05/01/2006    15    N1
1485    100657    Phạm Đỗ Nhật Minh    Nam    20/10/2006    15    N1
1486    100658    Nguyễn Trà My    Nữ    11/02/2006    15    N1
1487    100659    Nguyễn Trà My    Nữ    22/9/2006    15    N1
1488    100660    Nguyễn Huyền My    Nữ    11/4/2006    15    N1
1489    100661    Lê Đặng Trà My    Nữ    20/10/2006    15    N1
1490    100662    Trần Huyền My    Nữ    07/02/2006    15    N1
1491    100663    Đào Hà My    Nữ    06/11/2006    15    N1
1492    100664    Lê Thị Trà My    Nữ    28/7/2006    15    N1
1493    100665    Cao Trà My    Nữ    07/12/2006    15    N1
1494    100666    Đặng Hải Nam    Nam    14/04/2006    15    N1
1495    100667    Hoàng Hải Nam    Nam    26/9/2006    15    N1
1496    100668    Trịnh Vũ Hoài Nam    Nam    10/10/2006    15    N1
1497    100669    Phạm Hữu Nam    Nam    23/8/2006    15    N1
1498    100670    Hà Hải Nam    Nam    04/10/2006    15    N1
1499    100671    Đinh Công Nam    Nam    26/7/2006    15    N1
1500    100672    Nguyễn Thúy Nga    Nữ    18/01/2006    15    N1
1501    100673    Nguyễn Thúy Nga    Nữ    16/6/2006    15    N1
1502    100674    Phan Quỳnh Nga    Nữ    01/5/2006    15    N1
1503    100675    Nguyễn Thị Bích Ngà    Nữ    02/01/2006    16    N1
1504    100676    Nguyễn Nữ Mỹ Ngân    Nữ    22/3/2006    16    N1
1505    100677    Trần Kim Trúc Ngân    Nữ    13/9/2006    16    N1
1506    100678    Nguyễn Xuân Nghĩa    Nam    25/5/2006    16    N1
1507    100679    Trần Minh Nghĩa    Nam    28/6/2006    16    N1
1508    100680    Nguyễn Đức Nghĩa    Nam    25/4/2006    16    N1
1509    100681    Hoàng Tuấn Nghĩa    Nam    07/5/2006    16    N1
1510    100682    Hà Đại Nghĩa    Nam    10/7/2006    16    N1
1511    100683    Trịnh Xuân Nghĩa    Nam    08/8/2006    16    N1
1512    100684    Phạm Trung Nghĩa`    Nam    29/5/2006    16    N1
1513    100685    Trương Bảo Ngọc    Nữ    12/9/2006    16    N1
1514    100686    Nguyễn Như Ngọc    Nữ    13/10/2006    16    N1
1515    100687    Nguyễn Hồng Ngọc    Nữ    05/03/2006    16    N1
1516    100688    Nguyễn Thảo Ngọc    Nữ    20/10/2006    16    N1
1517    100689    Đặng Minh Ngọc    Nam    06/4/2006    16    N1
1518    100690    Nguyễn Ánh Ngọc    Nữ    10/6/2006    16    N1
1519    100691    Nguyễn Minh Ngọc    Nữ    03/4/2006    16    N1
1520    100692    Nguyễn Minh Ngọc    Nam    18/7/2006    16    N1
1521    100693    Hoàng Bích Ngọc    Nữ    14/6/2006    16    N1
1522    100694    Ngô Minh Ngọc    Nam    22/4/2006    16    N1
1523    100695    Vũ Thị Bích Ngọc    Nữ    26/3/2006    16    N1
1524    100696    Nguyễn Đỗ Hồng Ngọc    Nữ    22/9/2006    16    N1
1525    100697    Trần Bảo Ngọc    Nữ    12/01/2006    16    N1
1526    100698    Ngô Quốc Nguyên    Nam    31/5/2006    16    N1
1527    100699    Dương Minh Nguyệt    Nữ    02/10/2006    17    N1
1528    100700    Phùng Khánh Nguyệt    Nữ    16/10/2006    17    N1
1529    100701    Đặng Minh Nguyệt    Nữ    14/3/2006    17    N1
1530    100702    Hoàng Minh Nguyệt    Nữ    28/6/2006    17    N1
1531    100703    Nguyễn Đoàn Minh Nhật    Nữ    31/8/2006    17    N1
1532    100704    Hoàng Minh Nhật    Nam    08/8/2006    17    N1
1533    100705    Nguyễn Ánh Nhật    Nữ    22/01/2006    17    N1
1534    100706    Nguyễn Yến Nhi    Nữ    04/4/2006    17    N1
1535    100707    Nguyễn Yến Nhi    Nữ    16/12/2006    17    N1
1536    100708    Nguyễn Bảo Nhi    Nữ    14/11/2006    17    N1
1537    100709    Nguyễn Trần Ý Nhi    Nữ    28/4/2006    17    N1
1538    100710    Nguyễn Yến Nhi    Nữ    01/10/2006    17    N1
1539    100711    Trần Nguyệt Nhi    Nữ    07/10/2006    17    N1
1540    100712    Nguyễn Bảo Yến Nhi    Nữ    23/10/2006    17    N1
1541    100713    Nguyễn Thị Thanh Nhi    Nữ    15/7/2006    17    N1
1542    100714    Nguyễn Yễn Nhi    Nữ    16/01/2006    17    N1
1543    100715    Lê Bảo Nhi    Nữ    03/12/2006    17    N1
1544    100716    Nguyễn Thị Linh Nhi    Nữ    16/3/2006    17    N1
1545    100717    Lã Yến Nhi    Nữ    15/3/2006    17    N1
1546    100718    Nông Quỳnh Như    Nữ    02/9/2006    17    N1
1547    100719    Nguyễn Phương Nhung    Nữ    02/4/2006    17    N1
1548    100720    Nguyễn Thị Hồng Nhung    Nữ    16/8/2006    17    N1
1549    100721    Nguyễn Thị Hồng Nhung    Nữ    17/6/2006    17    N1
1550    100722    Nguyễn Kim Nhung    Nữ    27/11/2006    17    N1
1551    100723    Lương Ngọc Oanh    Nữ    09/11/2006    18    N1
1552    100724    Nguyễn Hoàng Oanh    Nữ    26/3/2006    18    N1
1553    100725    Nguyễn Tuấn Phong    Nam    04/10/2006    18    N1
1554    100726    Trương Hà Phúc    Nam    11/01/2006    18    N1
1555    100727    Lê Hoàng Phúc    Nam    15/12/2006    18    N1
1556    100728    Vũ Trường Phúc    Nam    01/6/2006    18    N1
1557    100729    Nguyễn Quang Phúc    Nam    14/10/2006    18    N1
1558    100730    Nguyễn Truường Phúc    nam    24/2/2006    18    N1
1559    100731    Nguyễn Mai Phương    Nữ    25/10/2006    18    N1
1560    100732    Vũ Yến Phương    Nữ    25/8/2006    18    N1
1561    100733    Vũ Minh Phương    Nữ    12/10/2006    18    N1
1562    100734    Phạm Hà Phương    Nữ    28/4/2006    18    N1
1563    100735    Nguyễn Hà Phương    Nữ    25/12/2006    18    N1
1564    100736    Tạ Hiền Phương    Nữ    01/9/2006    18    N1
1565    100737    Trần Lê Linh Phương    Nữ    21/7/2006    18    N1
1566    100738    Trần Thu Phương    Nữ    08/11/2006    18    N1
1567    100739    Nguyễn Anh Quân    Nam    26/8/2006    18    N1
1568    100740    Bùi Đình Quân    Nam    05/9/2006    18    N1
1569    100741    Nguyễn Ngọc Quang    Nam    06/9/2006    18    N1
1570    100742    Đào Ngọc Quang    Nam    29/01/2006    18    N1
1571    100743    Lê Minh Quang    Nam     03/06/2006    18    N1
1572    100744    Đỗ Đức Quang    Nam    05/11/2006    18    N1
1573    100745    Phạm Đỗ Quyên    Nữ    05/8/2006    18    N1
1574    100746    Hà Nhật Quyên    Nữ    11/01/2006    18    N1
1575    100747    Nguyễn Hợp Quyết    Nam    13/6/2006    19    N1
1576    100748    Dương Thị Như Quỳnh    Nữ    29/6/2006    19    N1
1577    100749    Hà Thị Như Quỳnh    Nữ    19/7/2006    19    N1
1578    100750    Nguyễn Phan Như Quỳnh    Nữ    06/01/2006    19    N1
1579    100751    Lê Thái Sơn    Nam    12/12/2006    19    N1
1580    100752    Lại Đăng Sơn    Nam    31/12/2006    19    N1
1581    100753    Đỗ Quang Sơn    Nam    30/5/2006    19    N1
1582    100754    Hoàng Liên Sơn    Nam    15/4/2006    19    N1
1583    100755    Trần Đức Tâm    Nam    16/11/2006    19    N1
1584    100756    Đỗ Ngọc Minh Tâm    Nữ    01/11/2006    19    N1
1585    100757    Nguyễn Thị Thanh Tâm    Nữ    30/4/2006    19    N1
1586    100758    Nguyễn Mỹ Tâm    Nữ    10/12/2006    19    N1
1587    100759    Đào Thủy Tâm    Nữ    13/06/2006    19    N1
1588    100760    Vũ Hoàng Ngọc Tân    Nam    24/5/2006    19    N1
1589    100761    Tạ Hồng Thái    Nam    25/4/2006    19    N1
1590    100762    Lê Yên Thái    Nam    19/01/2006    19    N1
1591    100763    Nguyễn Đức Thắng    Nam    28/8/2006    19    N1
1592    100764    Lưu Bá Thắng    Nam    18/9/2006    19    N1
1593    100765    Nguyễn Thành Thắng    Nam    08/02/2006    19    N1
1594    100766    Nguyễn Quyết Thắng    Nam    24/08/2006    19    N1
1595    100767    Phạm Thị Trọng Thanh    Nữ    14/12/2006    19    N1
1596    100768    Đào Công Thanh    Nam    21/3/2006    19    N1
1597    100769    Nguyễn Đức Thành    Nam    11/12/2006    19    N1
1598    100770    Nguyễn Hữu Thành    Nam    03/11/2006    19    N1
1599    100771    Nguyễn Bảo Thanh    Nam    01/8/2006    20    N1
1600    100772    Nguyễn Trí Thành    Nam    02/10/2006    20    N1
1601    100773    Hoàng Trung Thành    Nam    20/4/2006    20    N1
1602    100774    Lê Thị Diệu Thảo    Nữ    16/6/2006    20    N1
1603    100775    Nguyễn Phương Thảo    Nữ    20/11/2006    20    N1
1604    100776    Hà Như Thảo    Nữ    29/5/2006    20    N1
1605    100777    Nguyễn Phương Thảo    Nữ    11/02/2006    20    N1
1606    100778    Đinh Thu Thảo    Nữ    03/10/2006    20    N1
1607    100779    Nguyễn Phương Thảo    Nữ    29/9/2006    20    N1
1608    100780    Lê Thu Thảo    Nữ    02/01/2006    20    N1
1609    100781    Nguyễn Phương Thảo    Nữ    31/8/2006    20    N1
1610    100782    Hoàng Phương Thảo    Nữ    02/8/2006    20    N1
1611    100783    Trần Bảo Thi    Nữ    24/10/2006    20    N1
1612    100784    Đoàn Thị Khuyến Thiện    Nữ    06/11/2006    20    N1
1613    100785    Nguyễn Đức Thiện    Nam    06/01/2006    20    N1
1614    100786    Đặng Vĩnh Thịnh    Nam    18/11/2006    20    N1
1615    100787    Lê Thị Phương Thu    Nữ    06/4/2006    20    N1
1616    100788    Hà Minh Thu    Nữ    28/8/2006    20    N1
1617    100789    Đặng Phương Thu    Nữ    01/11/2006    20    N1
1618    100790    Hà Thị Minh Thu    Nữ    05/8/2006    20    N1
1619    100791    Trương Thị Anh Thư    Nữ    29/3/2006    20    N1
1620    100792    Mai Anh Thư    Nữ    04/10/2006    20    N1
1621    100793    Hoàng Anh Thư    Nữ     02/10/2006    20    N1
1622    100794    Nguyễn Anh Thư    Nữ    16/7/2006    20    N1
1623    100795    Vũ Thị Anh Thư    Nữ    17/10/2006    21    N1
1624    100796    Nguyễn Phương Thúy    Nữ    19/10/2006    21    N1
1625    100797    Nguyễn Ngọc Minh Thùy    Nữ    09/4/2006    21    N1
1626    100798    Lê Trần Diệu Thùy    Nữ    11/3/2006    21    N1
1627    100799    Nguyễn Phương Thùy    Nữ    01/12/2006    21    N1
1628    100800    Nguyễn Mai Thùy    Nữ    28/10/2006    21    N1
1629    100801    Bùi Thu Thủy    Nữ    20/3/2006    21    N1
1630    100802    Nguyễn Thu Thủy    Nữ    04/11/2006    21    N1
1631    100803    Nguyễn Ngọc Thủy Tiên    Nữ    14/6/2006    21    N1
1632    100804    Kiều Quyết Tiến    Nam    07/7/2006    21    N1
1633    100805    Hà Cao Tiến    Nam     21/05/2006    21    N1
1634    100806    Lê Thanh Toàn    Nam    06/9/2006    21    N1
1635    100807    Trần Thanh Trà    Nữ    23/11/2006    21    N1
1636    100808    Hoàng Thu Trà    Nữ    23/01/2006    21    N1
1637    100809    Lương Nguyễn Thùy Trâm    Nữ    19/01/2006    21    N1
1638    100810    Ngô Bảo Trân    Nữ    01/9/2006    21    N1
1639    100811    Trần Thùy Trang    Nữ    12/04/2006    21    N1
1640    100812    Lương Huyền Trang    Nữ    24/3/2006    21    N1
1641    100813    Đỗ Minh Trang    Nữ    18/01/2006    21    N1
1642    100814    Chu Thị Phương Trang    Nữ    03/3/2006    21    N1
1643    100815    Đỗ Hà Trang    Nữ    07/11/2006    21    N1
1644    100816    Nguyễn Mai Trang    Nữ    27/10/2006    21    N1
1645    100817    Hoàng Mai Trang    Nữ    29/7/2006    21    N1
1646    100818    Nguyễn Thị Quỳnh Trang    Nữ    14/10/2006    21    N1
1647    100819    Trần Thu Trang    Nữ    26/01/2006    22    N1
1648    100820    Nguyễn Thùy Trang    Nữ    22/6/2006    22    N1
1649    100821    Lương Minh Trang    Nữ    01/6/2006    22    N1
1650    100822    Đặng Huyền Trang    Nữ    15/11/2006    22    N1
1651    100823    Nguyễn Huyền Trang     Nữ     17/8/2006    22    N1
1652    100824    Mai Quỳnh Trang    Nữ    15/6/2006    22    N1
1653    100825    Vũ Nguyễn Đoan Trang    Nữ    15/11/2006    22    N1
1654    100826    Nguyễn Huyền Trang     Nữ    20/01/2006    22    N1
1655    100827    Lương Hoàng Trang    Nữ    30/9/2006    22    N1
1656    100828    Phan Huyền Trang    Nữ    11/7/2006    22    N1
1657    100829    Nguyễn Thùy Trang    Nữ    03/11/2006    22    N1
1658    100830    Nguyễn Thùy Trang    Nữ    25/04/2006    22    N1
1659    100831    Đặng Huyền Trang    Nữ    02/02/2006    22    N1
1660    100832    Nguyễn Thùy Trang    Nữ    13/5/2006    22    N1
1661    100833    Vũ Thanh Trúc    Nữ    07/09/2006    22    N1
1662    100834    Phạm Thành Trung    Nam    28/8/2006    22    N1
1663    100835    Vũ Quang Trung    Nam    31/3/2006    22    N1
1664    100836    Nguyễn Thành Trung    Nam    06/02/2006    22    N1
1665    100837    Hoàng Vũ Nhất Trường    Nam    07/10/2006    22    N1
1666    100838    Trần Cao Trường    Nam    09/10/2006    22    N1
1667    100839    Nguyễn Thế Trường    Nam    09/3/2006    22    N1
1668    100840    Nguyễn Minh Tú    Nam    19/5/2006    22    N1
1669    100841    Tạ Xuân Tú    Nam    24/4/2006    22    N1
1670    100842    Nguyễn Tuấn Tú    Nam    07/9/2006    22    N1
1671    100843    Nguyễn Anh Tú    Nam    08/3/2006    23    N1
1672    100844    Nghiêm Tuấn Tú    Nam    21/8/2006    23    N1
1673    100845    Nguyễn Thanh Tú    Nữ    23/10/2006    23    N1
1674    100846    Trần Minh Tú    Nữ    31/8/2006    23    N1
1675    100847    Bùi Anh Tú    Nam    23/3/2006    23    N1
1676    100848    Nguyễn Tuấn Tú    Nam    02/11/2006    23    N1
1677    100849    Nguyễn Tuấn Tú    Nam    30/12/2006    23    N1
1678    100850    Nguyễn Anh Tú    Nam    24/7/2006    23    N1
1679    100851    Nguyễn Tuấn tú    Nam    15/09/2006    23    N1
1680    100852    Trần Ngọc Tuấn    Nam    15/10/2006    23    N1
1681    100853    Nguyễn Anh Tuấn    Nam    17/01/2006    23    N1
1682    100854    Phạm Anh Tuấn    Nam    02/9/2006    23    N1
1683    100855    Nguyễn Anh Tuấn    Nam    07/02/2006    23    N1
1684    100856    Phí Đức Tùng    Nam    02/01/2006    23    N1
1685    100857    Đỗ Thanh Tùng    Nam    03/10/2006    23    N1
1686    100858    Cao Thanh Tùng    Nam    21/02/2006    23    N1
1687    100859    Nguyễn Thanh Tùng    Nam    18/12/2006    23    N1
1688    100860    Lê Hoàng Tùng    Nam    29/9/2006    23    N1
1689    100861    Nguyễn Tố Uyên    Nữ    30/9/2006    23    N1
1690    100862    Lương Tố Uyên    Nữ    23/04/2006    23    N1
1691    100863    Vương Tố Uyên    Nữ    03/9/2006    23    N1
1692    100864    Trịnh Tố Uyên    Nữ    29/9/2006    23    N1
1693    100865    Nguyễn Thảo Vân    Nữ    06/02/2006    23    N1
1694    100866    Trần Thảo Vân    Nữ    23/01/2006    23    N1
1695    100867    Mã Tiến Việt    Nam    09/11/2006    24    N1
1696    100868    Lương Thế Vinh    Nam    24/02/2006    24    N1
1697    100869    Nguyễn Bùi Hà Vinh    Nam    25/01/2006    24    N1
1698    100870    Phạm Quang Vinh    Nam    04/11/2006    24    N1
1699    100871    Đỗ Minh Vũ    Nam    15/7/2006    24    N1
1700    100872    Cao Nguyễn Vũ    Nam    28/9/2006    24    N1
1701    100873    Nguyễn Anh Vũ    Nam    01/02/2006    24    N1
1702    100874    Trần Lê Thiên Vũ    Nam    15/12/2006    24    N1
1703    100875    Nguyễn Tường Vy    Nữ    15/5/2006    24    N1
1704    100876    Hoàng Thảo Vy    Nữ    20/11/2006    24    N1
1705    100877    Nguyễn Thị Xuân    Nữ    26/3/2006    24    N1
1706    100878    Lương Hoàng Yến    Nữ    01/8/2006    24    N1
1707    100879    Đào Hải Yến    Nữ    15/5/2006    24    N1
1708    100880    Bùi Hải Yến    Nữ    31/5/2006    24    N1
1709    100881    Đỗ Tuấn Mạnh    Nam    24/3/2006    24    N1
1710    100882    Trần Lâm Huy    Nam    21/5/2006    24    N1
1711    100883    Lê Trần Mạnh Tiến    Nam    19/01/2006    24    N1
1712    100884    Tạ Đức Lộc    Nam    24/2/2006    24    N1
1713    100885    Giàng Khánh Như    Nữ    25/01/2006    24    N1


Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều