Thông tin chi tiết:
Trần Việt Khoa
Phó Hiệu Trưởng Trần Việt Khoa
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phó hiệu trưởng: Trần Việt Khoa
- Ngày sinh:  /   /1975
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lý

Phó hiệu trưởng: Trần Việt Khoa
- Ngày sinh:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lý

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều