Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trung Nghĩa
Họ và tên Nguyễn Trung Nghĩa
Ngày tháng năm sinh 12/03/1982
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Điện thoại 0985820747
Email trungnghiacva@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều