Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trọng Nghĩa
Họ và tên Nguyễn Trọng Nghĩa
Ngày tháng năm sinh 10/02/1980
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Điện thoại 0917115167
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều