Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hải Yến
Họ và tên Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày tháng năm sinh 09/05/1972
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều