Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Hà
Họ và tên Nguyễn Ngọc Hà
Ngày tháng năm sinh 14/05/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Điện thoại 02163511199
Email ngnha.c3ntt@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều