Thông tin chi tiết:
Dương Thúy Quỳnh
Họ và tên Dương Thúy Quỳnh
Ngày tháng năm sinh 13/01/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Điện thoại 01234173238
Email dtquynh.c3ntt@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều