Thông tin chi tiết:
Phùng Thị Hải Yến
Tổ trường Phùng Thị Hải Yến
Ngày tháng năm sinh 31/07/1979
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ Thạc Sĩ
Điện thoại 0989350181
Email phyen.c3ntt@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều