Thông tin chi tiết:
Đỗ Lê Nam
Tổ trường Đỗ Lê Nam
Ngày tháng năm sinh 10/11/1983
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ Thạc Sĩ Văn Học
Điện thoại 0975753076
Email dlnam.c3ntt@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều