Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Quang Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   quanghopyb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư đảng bộ - Hiệu trưởng