A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 6, năm học 2021-2022

Chi tết xem file đính kèm

2. DS TS_lop 6_2021-2022.xls

DANH SÁCH DỰ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

STTSố báo danh (SBD)Họ và tênGiới tínhNgày sinhPhòng thi
1345610
1100001Trần Dân AnNam25/8/20101
2100002Trần Duy AnNam11/3/20101
3100003Trần Lan AnhNữ19/01/20101
4100004Tạ Quỳnh AnhNữ28/3/20101
5100005Nguyễn Văn Tùng AnhNam18/8/20101
6100006Nguyễn Quang AnhNam 31/10/20101
7100007Đặng Quỳnh AnhNữ26/10/20101
8100008Phạm Minh AnhNữ16/5/20101
9100009Cao Phương AnhNữ03/01/20101
10100010Trần Đức AnhNam26/4/20101
11100011Nguyễn Minh AnhNữ24/7/20101
12100012Hoàng Quỳnh AnhNữ16/12/20101
13100013Nguyễn Phương AnhNữ07/05 /20101
14100014Đoàn Lê Mai AnhNữ10/01/20101
15100015Đoàn Ngọc Quỳnh AnhNữ01/6/20101
16100016Đỗ Duy AnhNam28/4/20101
17100017Vũ Thị Châu Anh Nữ 29/03/20101
18100018Nguyễn Tú Anh Nữ 22/11/20101
19100019Phạm Lan Anh Nữ 23/9/20101
20100020Hoàng Lan Anh Nữ 04/04/20101
21100021Nguyễn Lan Anh Nữ 24/12/20101
22100022Nguyễn Tuệ AnhNứ10/6/20101
23100023Lưu Quỳnh AnhNữ21/04/20101
24100024Nguyễn Nhật AnhNam09/11/20101
25
 
Phạm Hải AnhNam 11/11/20102
26100026Phạm Đình AnhNam18/8/20102
27100027Lương Quang AnhNam18/8/20102
28100028Đào Trung AnhNam04/3/20102
29100029Nguyễn Đỗ Diệp AnhNữ20/4/20102
30100030Nguyễn Thị Hồng AnhNữ26/9/20102
31100031Nguyễn Thùy AnhNữ11/5/20102
32100032Vũ Hoàng BáchNam19/8/20102
33100033Nguyễn Trần Khánh BăngNữ10/11/20102
34100034Lê Gia BảoNam24/12/20102
35100035Nguyễn Ngọc BíchNữ27/10/20102
36100036Lương Thái BìnhNam07/01/20102
37100037Vũ Thúy BìnhNữ06/03/20102
38100038Nguyễn Thị Thúy BìnhNữ12/5/20102
39100039Đào Thị Minh Châu Nữ07/11/20102
40100040Đoàn Ngọc Bảo ChâuNữ28/12/20102
41100041Phạm Lê Minh Châu Nữ 22/01/20102
42100042Nguyễn Minh Châu Nữ 02/02/20102
43100043Nghiêm Minh ChâuNữ09/3/20102
44100044Lạc Minh ChâuNữ04/3/20102
45100045Nguyễn Minh ChâuNữ09/7/20102
46100046Nguyễn Mai ChiNữ09/02/20102
47100047Hoàng Đặng Quỳnh ChiNữ20/01/20102
48100048Ngô Quỳnh Chi Nữ 20/04/20102
49
 
Center
 
CenterBitmapFalse
 
 
 
CenterBitmapFalse
100049
Nguyễn Phương ChiNữ21/3/20103
50100050Trần Thành CôngNam29/10/20103
51100051Vũ Ngọc CườngNam28/01/20103
52100052Hoàng Hải ĐăngNam11/01/20103
53100053Nguyễn Hải ĐăngNam14/9/20103
54100054Mai Tiến ĐạtNam17/01/20103
55100055Lưu Ngọc DiệpNữ23/5/20103
56100056Nguyễn Trọng ĐứcNam24/5/20103
57100057Đặng Gia ĐứcNam13/9/20103
58100058Nguyễn Trọng ĐứcNam04/9/20103
59100059Hoàng Thị DungNữ06/01/20103
60100060Lê Trung DũngNam10/4/20103
61100061Đào Tuấn DũngNam04/02/20103
62100062Trần Trọng Trí DũngNam25/4/20103
63100063Dương Việt DũngNam09/10/20103
64100064Nguyễn Trung DũngNam12/4/20103
65100065Chu Đăng DươngNam29/8/20103
66100066Hoàng Thùy DươngNữ28/11/20103
67100067Phạm Thị Hải DươngNữ06/12/20103
68100068Mã Tùng DươngNam 27/8/20103
69100069Trần Thùy Dương Nữ 20/6/20103
70100070Trần Thùy Dương Nữ20/7/20103
71100071Nguyễn Trần Khánh DuyNam19/10/20103
72100072Mai Xuân Khánh DuyNam13/01/20103
73
 
yễn Khánh DuyNam04/8/20104
74100074Phạm Bảo DuyNam24/6/20104
75100075Hà Kiến GiaNam23/5/20104
76100076Nguyễn Khánh GiangNữ23/5/20104
77100077Vũ Hương GiangNữ21/7/20104
78100078Nguyễn Trường GiangNam 05/8/20104
79100079Phạm Hương GiangNữ23/12/20104
80100080Nguyễn Sơn GiangNam07/8/20104
81100081Phạm  Hà GiangNữ 17/11/20104
82100082Đỗ Hoàng GiangNữ29/4/20104
83100083Phạm Hương GiangNữ12/8/20104
84100084Vũ Thị Ngân HàNữ 10/2/20104
85100085Phạm Ngọc HàNữ02/7/20104
86100086Đoàn Quế HàNữ14/10/20104
87100087Nguyễn Phúc HảiNam13/3/20104
88100088Hồ Mạnh HảiNam13/4/20104
89100089Lưu Gia Hân Nữ 03/10/20104
90100090Đỗ Bảo HânNữ25/5/20104
91100091Lân Ngọc Bảo HânNữ 04/6/20104
92100092Ngô Minh Hằng Nữ 07/11/20104
93100093Nguyễn Khánh HằngNữ14/02/20104
94100094Đỗ Thanh HằngNữ16/4/20104
95100095Hà Hồng HạnhNữ08/5/20104
96100096Uông Văn HiểnNam30/3/20104
97
 
yễn Trương HiếuNam29/8/20105
98100098Phạm Hoàng HiếuNam16/9/20105
99100099Đỗ Minh HiếuNam25/3/20105
100100100Trần Thái Hòa Nữ 08/2/20105
101100101Phạm Việt HoàngNam24/01/20105
102100102Nguyễn Trần Việt HoàngNam29/9/20105
103100103Vũ Huy HoàngNam22/01/20105
104100104Đinh Trọng Hoàng Nam 25/12/20105
105100105Đỗ Tuấn HùngNam31/01/20105
106100106Hà Chí HưngNam01/01/20105
107100107Trần Mạnh HưngNam19/01/20105
108100108Chu Gia HưngNam04/01/20105
109100109Nguyễn  Quốc Hưng Nam14/05/20105
110100110Trần Gia HưngNam07/01/20105
111100111Trịnh Gia An HưngNam26/10/20105
112100112Bùi Thu HươngNữ10/4/20105
113100113Nguyễn Gia HuyNam03/10/20105
114100114Đặng Nhật HuyNam23/01/20105
115100115Đặng Khánh HuyNam28/4/20105
116100116Lê Quang HuyNam23/3/20105
117100117Nguyễn Quang HuyNam07/02/20105
118100118Lương Gia HuyNam02/11/20105
119100119Phạm Quang HuyNam21/6/20105
120100120Đỗ Nguyễn Gia HuyNam06/4/20105
121
 
C
 Thu HuyềnNữ04/06/20106
122100122Phạm Khánh Huyền Nữ 13/07/20106
123100123Tống Ngọc Huyền Nữ 13/12/20106
124100124Đinh Ngọc HuyềnNữ02/3/20106
125100125Nguyễn Khánh HuyềnNữ09/9/20106
126100126Vương Ngọc KhánhNam08/5/20106
127100127Tưởng Nam Khánh Nam 10/01/20106
128100128Nguyễn Huy KhánhNam16/9/20106
129100129Lê Nam KhánhNam21/3/20106
130100130Bùi Ngọc KhánhNữ15/9/20106
131100131Trần Trọng KhoaNam06/4/20106
132100132Vũ Minh KhôiNam18/9/20106
133100133Phạm Lê Tuấn KiệtNam25/7/20106
134100134Trần Tuấn KiệtNam10/10/20106
135100135Phùng Tuấn KiệtNam10/5/20106
136100136Đỗ Lê Quý KimNam19/10/20106
137100137Phạm Bảo LamNữ29/11/20106
138100138Đỗ Nguyễn Bảo LâmNữ01/10/20106
139100139Trần Đức LâmNam07/12/20106
140100140Nguyễn Thụy LâmNữ21/7/20106
141100141Triệu LâmNam24/01/20106
142100142Nguyễn Ngọc LanNữ08/01/20106
143100143Hoàng Thảo LinhNữ24/6/20106
144100144Nguyễn Thùy LinhNữ03/01/20106
145
 
Hà LinhNữ07/02/20107
146100146Nguyễn Thảo LinhNữ01/02/20107
147100147Nguyễn Gia LinhNữ06/7/20107
148100148Trần Phương LinhNữ04/01/20107
149100149Hoàng Diệu LinhNữ29/11/20107
150100150Trần Cẩm LinhNữ27/10/20107
151100151Trần Phương LinhNữ09/10/20107
152100152Nguyễn Khánh LinhNữ02/9/20107
153100153Trần Phương LinhNữ05/11/ 2020  Yên Bái -Yên bái7
154100154Nguyễn Thùy LinhNữ09/02/20107
155100155Nguyễn Thùy LinhNữ29/4/20107
156100156Lương Nhật LinhNữ06/8/20107
157100157Hồ Phương LinhNữ28/4/20107
158100158Hoàng Khánh LinhNữ18/9/20107
159100159Bùi Hoàng Diệp LinhNữ13/11/20107
160100160Trần Khánh LinhNữ17/01/20107
161100161Nguyễn Phương LinhNữ05/10/20107
162100162Vũ Trần Ngọc LinhNữ27/12/20107
163100163Đậu Khánh LinhNữ 24/03/20107
164100164Bùi Phương LinhNữ09/11/20107
165100165Trần Hà LinhNữ05/3/20107
166100166Đinh Vũ Hà LinhNữ04/4/20107
167100167Hà Đức LongNam 13/3/20107
168100168Nguyễn Khánh Ly Nữ 02/01/20107
169
 
Hoàng Chúc LyNữ22/8/20108
170100170Trần Thị Như MaiNữ15/12/20108
171100171Nguyễn Lê Mai Nữ 07/8/20108
172100172Trần Ngọc MaiNữ22/6/20108
173100173Nguyễn Nhất Chi MaiNữ07/9/20108
174100174Lê Quỳnh MaiNữ24/01/20108
175100175Hoàng Đức MạnhNam11/01/20108
176100176Lý Văn Mạnh Nam20/08/20108
177100177Nguyễn Vân Tường MinhNữ03/5/20108
178100178Nguyễn Tuấn MinhNam18/8/20108
179100179Hoàng Gia MinhNam25/11/20108
180100180Nguyễn Trọng MinhNam27/7/20108
181100181Trần Ngọc MinhNữ05/11/20108
182100182Giang Nam MinhNam10/3/20108
183100183Lò Dương Minh Nam 10/10/20108
184100184Vũ Đức MinhNam 07/04/20108
185100185Nguyễn Tuệ MinhNữ10/6/20108
186100186Hoàng Duy MinhNam22/3/20108
187100187Lương Ngọc MinhNữ30/01/20108
188100188Nguyễn Thùy MinhNữ31/7/20108
189100189Đỗ Lê MinhNam11/4/20108
190100190Nguyễn Tuấn MinhNam16/8/20108
191100191Nguyễn Đức MinhNam02/4/20108
192100192Lê Nhật MinhNam16/12/20108
193
 
rà My Nữ 14/08/20109
194100194Đỗ Bảo NamNam16/9/20109
195100195Phạm Đỗ Phương NamNam16/02/20109
196100196Lê Bảo NamNam01/7/20109
197100197PhạmThị Thúy NgaNữ06/6/20109
198100198Trần Bảo NgânNữ23/10/20109
199100199Hà Hoàng NgânNữ30/4/20109
200100200Ngô Đức NghĩaNam23/01/20109
201100201Trần Trung NghĩaNam19/4/20109
202100202Trần Khánh NgọcNữ01/01/20109
203100203Nguyễn Hoàng Bảo NgọcNữ27/10/20109
204100204Nguyễn Thị Khánh NgọcNữ14/7/20109
205100205Nguyễn Bảo NgọcNữ23/9/20109
206100206Nguyễn Bảo NgọcNữ13/7/20109
207100207Tô Nguyễn Bảo NgọcNữ17/4/20109
208100208Đỗ Bảo Ngọc Nữ21/5/20109
209100209Trần Bảo Ngọc Nữ 08/5/20109
210100210Nguyễn Cầm Minh Ngọc Nữ 26/02/20109
211100211Trần Khánh NgọcNữ 08/07/20109
212100212Đỗ Khánh NgọcNữ11/4/20109
213100213Phạm Lê Bảo NgọcNữ21/01/20109
214100214Phạm Trần Bảo NgọcNữ11/02/20109
215100215Bùi Tuấn NgọcNam14/9/20109
216100216Phạm Khánh NgọcNữ25/02/20109
217
 
 
100217
Đinh Hạnh Nguyên Nữ 15/03/201010
218100218Lý Mạnh NguyênNam02/10/201010
219100219Vũ Long NhậtNam07/8/201010
220100220Trần Thảo Nhi Nữ08/10/201010
221100221Phạm Yến NhiNữ28/7/201010
222100222Quách Hoàng Mai NhiNữ 28/12/201010
223100223Bùi Hiền NhiNữ29/7/201010
224100224Đào Bảo NhiNữ24/02/201010
225100225Đỗ Thị Yến NhiNữ08/3/201010
226100226Trương Tuệ NhiNữ08/6/201010
227100227Dương Hà Lan NhiNữ28/5/201010
228100228Lê Tâm NhưNữ01/4/201010
229100229Nguyễn Ánh NhungNữ17/02/201010
230100230Tạ Tuấn PhongNam26/02/201010
231100231Trần Nam PhongNam 10/01/201010
232100232Nguyễn Đình PhongNam10/4/201010
233100233Hoàng Minh PhúNam18/3/201010
234100234Phan Lê Thu PhươngNữ15/10/201010
235100235Nguyễn Hà PhươngNữ24/5/201010
236100236Trần Quỳnh PhươngNữ14/8/201010
237100237Bùi Minh PhươngNữ10/7/201010
238100238Hà Lam PhươngNữ28/9/201010
239100239Nguyễn Lan PhươngNữ05/12/201010
240100240Đàm Lan PhươngNữ19/10/201010
241
 
 
100241
Tô Xuân Minh QuânNam02/02/201011
242100242Hà Anh Quân Nam11/3/201011
243100243Nguyễn Minh QuangNam26/11/201011
244100244Nguyễn Thế QuangNam10/4/201011
245100245Phạm Hoàng QuýNam21/10/201011
246100246Trần Tú QuyênNữ26/4/201011
247100247Phạm Thị Như QuỳnhNữ29/5/201011
248100248Trần Đại Long SơnNam12/10/201011
249100249Trần Xuân SơnNam16/02/201011
250100250Đỗ Thái SơnNam22/7/201011
251100251Nịnh Thái SơnNam24/3/201011
252100252Vũ Quốc SơnNam18/12/201011
253100253Lê Minh SơnNam23/8/201011
254100254Hoàng Anh TàiNam08/8/201011
255100255Lê Xuân Thái Nam 22/02/201011
256100256Đào Đình ThắngNam09/9/201011
257100257Hoàng Nhật ThanhNữ23/9/201011
258100258Lê Tiến ThànhNam29/3/201011
259100259Lê Hương ThảoNữ18/01/201011
260100260Bùi Phương ThảoNữ14/3/201011
261100261Nguyễn Thị Phương ThảoNữ16/10/201011
262100262Phạm Thanh ThảoNữ26/02/201011
263100263Phạm Phương ThảoNữ07/9/201011
264100264Đỗ Thanh ThảoNữ03/6/201011
265
 
100265
Lý Mai ThoaNữ20/7/201012
266100266Nguyễn Trần Nhật ThuNữ04/8/201012
267100267Trần Dương Hoài ThuNữ09/11/201012
268100268Lưu Anh ThưNữ09/02/201012
269100269Vũ Anh Thư Nữ 12/02/201012
270100270Hà Anh ThưNữ09/01/201012
271100271Lê Thanh ThúyNữ02/7/201012
272100272Phạm Thu ThủyNữ09/7/201012
273100273Phạm Bùi Minh ThủyNữ07/7/201012
274100274Vũ Khánh ToànNam03/01/201012
275100275Vũ Ngọc Bảo TrâmNữ10/8/201012
276100276Trịnh Huyền TrangNữ26/4/201012
277100277Khổng Phương TrangNữ14/11/201012
278100278Nguyễn Mai TrangNữ23/3/201012
279100279Nguyễn Quỳnh TrangNữ17/7/201012
280100280Nguyễn Phương Trang Nữ 25/04/201012
281100281Lê Thu TrangNữ27/7/201012
282100282Đặng Thị Hồng TrangNữ06/8/201012
283100283Đồng Thị Quỳnh TrangNữ21/02/201012
284100284Trần Thu TrangNữ31/8/201012
285100285Nguyễn Minh TríNam26/3/201012
286100286Nguyễn Đức TuấnNam05/12/201012
287100287Lê Anh TuấnNam25/02/201012
288100288Nguyễn Cao TùngNam09/06/201012
289
 
á TùngNam31/10/201013
290100290Nguyễn Ánh Tuyết Nữ 12/06/201013
291100291Nguyễn Dương Bằng Việt Nam16/7/201013
292100292Lê Hải ViệtNam03/3/201013
293100293Bùi Hoàng ViệtNam14/02/201013
294100294Vũ Quang VinhNam17/7/201013
295100295Trần Quang VinhNam22/7/201013
296100296Phạm Thiên VũNam12/01/201013
297100297Hà Trang VũNữ28/3/201013
298100298Hoàng Anh VũNam08/8/201013
299100299Lương Đỗ Anh VũNam31/5/201013
300100300Lương Yến VyNữ11/01/201013
301100301Trần Hà VyNữ03/7/201013
302100302Nguyễn Thị Trúc XuânNữ25/02/201013
303100303Đỗ Bảo YếnNữ30/01/201013
304100304Phạm Hải YếnNữ09/3/201013
305100305Đoàn Vũ Hương GiangNữ29/12/201013
306100306Đỗ Tú QuỳnhNữ05/9/201013
307100307Nguyễn Tuấn Tú Nam04/01/201013

Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều