Hai cô học trò với niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo