Thông tin chi tiết:
Trần Việt Khoa
Phó Hiệu Trưởng Trần Việt Khoa
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phó hiệu trưởng: Trần Việt Khoa
- Ngày sinh:  /   /1975
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lý

Phó hiệu trưởng: Trần Việt Khoa
- Ngày sinh:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lý

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều