Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Mai Duyên
Họ và tên Vũ Thị Mai Duyên
Ngày tháng năm sinh 20/12/1985
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tin học
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Email vmduyen.c3ntt@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều