Thông tin chi tiết:
Phùng Thị Thu Hà
Tổ trường Phùng Thị Thu Hà
Ngày tháng năm sinh 27/07/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ Thạc Sĩ Toán Học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0982072780
Email ptha.c3ntt@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều