Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trọng Nghĩa
Họ và tên Nguyễn Trọng Nghĩa
Ngày tháng năm sinh 10/02/1980
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0917115167
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều