Thông tin chi tiết:
Hoàng Ngọc Quang
Họ và tên Hoàng Ngọc Quang
Ngày tháng năm sinh 31/12/1980
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01672395631
Email quang310580@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều