Ban lãnh đạo
 • Phùng Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0982072780
  • Email:
   ptha.c3ntt@yenbai.edu.vn
 • Đặng Tuấn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   01666996363
  • Email:
   dtquynh.c3ntt@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
 • Vũ Thị Mai Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Email:
   vmduyen.c3ntt@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Ngọc Quang
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   01672395631
  • Email:
   quang310580@gmail.com
 • Tô Minh Trường
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0915454109
  • Email:
   tmtruong.c3nlb@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0985820747
  • Email:
   trungnghiacva@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   02163511199
  • Email:
   ngnha.c3ntt@yenbai.edu.vn
 • Dương Thúy Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   01234173238
  • Email:
   dtquynh.c3ntt@yenbai.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều