Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phương Liên
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Liên
Giới tính Nữ
Chức vụ GV Tiếng Anh
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều