Thông tin chi tiết:
Đặng Trần Hà
Họ và tên Đặng Trần Hà
Giới tính Nam
Chức vụ GV Tiếng Anh
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Điện thoại 0968029573
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều