Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Đức Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0975152206
  • Email:
   nguyenduchien1986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0982702980
 • Đỗ Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Địa Lý
  • Điện thoại:
   0914761212
 • Lương Thị Như Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Địa Lý
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0833011284
 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Lịch Sử
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0946212970
 • Đoàn Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Lịch Sử
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0397230586
 • Nguyễn Thái Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Văn Học
  • Điện thoại:
   0976696678
 • Lê Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Văn Học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0912469240
Tin tức
Tin đọc nhiều