Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Phương Lan
Giáo viên Vật Lý Vũ Thị Phương Lan
Ngày tháng năm sinh 14/06/1973
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email vplan.c3ntt@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều