Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Hải Linh
Giáo viên Hóa Học Phạm Thị Hải Linh
Ngày tháng năm sinh 02/09/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều