Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Hải Linh
Giáo viên Hóa Học Phạm Thị Hải Linh
Ngày tháng năm sinh 02/09/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại Học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều