Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thúy Vân
Tổ trường Nguyễn Thúy Vân
Ngày tháng năm sinh 13/01/1974
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ Thác Sĩ Hóa Học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0915614589
Email thanhvantq@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều