Thông tin chi tiết:
Lục Thị Thu Hoài
Giáo viên Hóa Học Lục Thị Thu Hoài
Ngày tháng năm sinh 15/04/1979
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều