Thông tin chi tiết:
Lục Thị Thu Hoài
Giáo viên Hóa Học Lục Thị Thu Hoài
Ngày tháng năm sinh 15/04/1979
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều