Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hoài
Giáo viên Vật Lý Lê Thị Hoài
Ngày tháng năm sinh 01/03/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email lehoai.c3ntt@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều