Thông tin chi tiết:
Lại Xuân Duy
Giáo viên Vật Lý Lại Xuân Duy
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều