Thông tin chi tiết:
Hoàng Ngọc Quang
Giáo viên Vật Lý Hoàng Ngọc Quang
Ngày tháng năm sinh 11/03/1973
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0986622642
Email hnquang.c3ntt@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều