Ban lãnh đạo
 • Phạm Thanh Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV: Thể Dục
  • Điện thoại:
   0904889646
 • Khuất Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV: Công Nghệ
  • Điện thoại:
   0974823097
 • Mai Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV: Sinh Học
  • Điện thoại:
   0974011279
 • Ngô Thị Phương Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV: Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0843460678
 • Phạm Thị Hồi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Sinh Học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0899814086
 • Nguyễn Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0915614589
  • Email:
   thanhvantq@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều