Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0915614589
  • Email:
   thanhvantq@gmail.com
 • Lục Thị Thu Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa Học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
 • Phan Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa Học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   mat_cuoi12H@yahoo.com
 • Nguyễn Minh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa Học
  • Email:
   nmngoc.c3ntt@yenbai.edu.vn
 • Lê Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật Lý
  • Email:
   lehoai.c3ntt@gmail.com
 • Hoàng Ngọc Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật Lý
  • Điện thoại:
   0986622642
  • Email:
   hnquang.c3ntt@yenbai.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều