Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoa Lan
Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Thị Hoa Lan
Ngày tháng năm sinh 30/07/1975
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Mạng xã hội
<p>Thạc sĩ Sinh Học</p>
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều