Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoa Lan
Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Thị Hoa Lan
Ngày tháng năm sinh 30/07/1975
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Thạc sĩ Sinh Học

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều