Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoa Lan
Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Thị Hoa Lan
Ngày tháng năm sinh 30/07/1975
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Thạc sĩ Sinh Học

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều