Thông tin chi tiết:
Phạm Minh Sâm
Tổ trường Phạm Minh Sâm
Ngày tháng năm sinh 02/01/1971
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại Học
Điện thoại 0912961478
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều