Thông tin chi tiết:
Phạm Minh Sâm
Tổ trường Phạm Minh Sâm
Ngày tháng năm sinh 02/01/1971
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0912961478
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều