Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Quang Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   quanghopyb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư đảng bộ - Hiệu trưởng

 • Trần Việt Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng: Trần Việt Khoa
   - Ngày sinh:  /   /1975
   - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lý