Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Đức Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0975152206
  • Email:
   nguyenduchien1986@gmail.com
 • Đinh Thị Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y Tế
  • Điện thoại:
   01247805741
 • Lưu Hạnh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ Thư
  • Điện thoại:
   0932284980
 • Hoàng Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0943520730
 • Thiều Thị Thu Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0988083613
 • Lê Thị Cẩm Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0976905418
Tin tức
Tin đọc nhiều