A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Giờ học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm có chức năng thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên, các chương trình bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và người lao động đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của cộng đồng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có 2 cơ sở: Cơ sở 1 (trụ sở chính)  tại số 01, Tô Hiệu, Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; cơ sở 2 tại tổ 57, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ các quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

Trung tâm có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc; 5 phòng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng; Tổ Văn hóa; Tổ Hướng nghiệp - Dạy nghề; Tổ Ngoại ngữ - Tin học.

Số lượng người làm việc của Trung tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trước mắt, giao 56 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái (mới) hoạt động kể từ ngày 01/7/2018. Trong thời gian thực hiện các quy trình Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái, để đảm bảo cơ sở pháp lý đi vào hoạt động chính thức, không làm gián đoạn các công việc đang triển khai, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (cũ) được tiếp tục sử dụng con dấu, chữ ký để thực hiện giao dịch và hoàn tất các thủ tục còn lại đảm bảo hoàn thành trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ban Biên tập


Tập tin đính kèm
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan